Wikipédia:Stránka redaktora

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Wikipédia umožňuje redaktorom vytvárať svoje vlastné redaktorské stránky ako prostriedok komunikácie s ostatnými wikipediánmi. Ak je vaše redaktorské meno Príklad potom:

Informácie o sebe by ste nikdy nemali písať do hlavného menného priestoru, ktorý je určený výhradne na encyklopedický obsah.

Čo môžem mať na svojej redaktorskej stránke?

upraviť

Stručne povedané: všetko, čo je zlúčiteľné s projektom Wikipédie.

Dobrým začiatkom je uviesť na svojej redaktorskej stránke niekoľko informácií o sebe. Napríklad kontakt na vás (e-mail, ICQ a pod.), fotografiu, vaše skutočné meno, kde bývate alebo žijete, informácie o odboroch, v ktorých môžete ostatným redaktorom pomôcť, vašich záujmoch, čo máte a nemáte radi, odkaz na vaše stránky alebo stránky, ktoré vás zaujímajú atď. atď. Konkrétny obsah závisí od toho, koľko chcete o sebe ostatným prezradiť.

Môžete svoju redaktorskú stránku používať ako užitočného pomocníka pre vašu efektívnu prácu na wikipédii. Môžete si tu poznamenať svoje budúce plány, zoznam článkov, ktoré chcete vytvoriť alebo vylepšiť, môžete si tu umiestniť užitočné odkazy na články vo Wikipédii (návody, zaujímavé zdroje) alebo odkazy na iné zdroje (slovníky, špecializované stránky, vyhľadávače …)

Môžete ostatným prezradiť, čím sa na Wikipédii zaoberáte, vaše názory na Wikipédiu, budúce plány, zoznam článkov na ktorých práve pracujete, návrhy na vylepšenie pravidiel atď. Ak nebudete dlhšiu dobu v dosahu, poznamenajte to na svojej stránke.

Môžete si na svoju stránku umiestniť aj iné poznámky, ktoré vám prídu vhod, obrázky, odkazy na vaše obľúbené články, obrázky, alebo čokoľvek podobné. Možno že sa niekto rozhodne odmeniť vás za vašu usilovnú prácu pre Wikipédiu rádom č. 1 alebo rádom č. 2 . V prípade, že z určitého dôvodu budú obmedzené vaše práva upravovať články vo Wikipédii, bude táto skutočnosť poznamenaná na vašej redaktorskej stránke.

Ak sa rozhodnete publikovať svoje príspevky pod viacerými licenciami, alebo chcete prehlásiť všetky svoje diela za public domain, poznamenajte to tiež na svojej redaktorskej stránke.

Všeobecne platí: vyhnite sa významnejšej úprave cudzích redaktorských stránok bez súhlasu ich vlastníka. Môžete ale opravovať preklepy a iné chyby. Niektorým redaktorom úprava ich stránok inými neprekáža a môžu to výslovne dovoliť. Iní sú na obsah svojich stránok citliví a cudzie úpravy nemajú radi. V takom prípade rešpektujte ich želanie, vlastníka na chyby upozornite na diskusnej stránke a nechajte ho, aby si prípadné zmeny urobil sám. Predídete tým zbytočným konfliktom.

Vyhnite sa na svojich osobných stránkach obsahu, ktorý bezprostredne nesúvisí s Wikipédiou. Wikipédia nie je freehostingová služba, preto vaše redaktorská stránka nie je vaša osobná internetová stránka. Je to stránka, ktorá vás prezentuje ako člena komunity Wikipédie.

Vašu stránku môžete zaradiť do jednej alebo niekoľkých kategórií redaktorov. Kategória wikipediánov slúži ostatným v orientácii medzi redaktormi. Pomôžete im, aby rýchlejšie našli ostatných wikipediánov so žiadanými záujmami alebo znalosťami. Kategória wikipediánov sa nesmie prekrývať s kategóriami článkov. Je dôležité, aby kategória začínala vždy slovom "Redaktori", napríklad Kategória:Wikipédia:Redaktori s ICQ.

Redaktorské stránky sú často navštevované cez váš podpis na diskusných stránkach.

Čo nemôžem mať na svojej redaktorskej stránke?

upraviť

Na redaktorskej stránke nemožno propagovať strany a hnutia potláčajúce ľudské práva, ani schovávať túto propagáciu za ich symboly.

Čo môžem mať na svojej diskusnej stránke?

upraviť

Hlavný článok Wikipédia:Diskusná stránka

Vaše diskusné stránky slúžia ostatným redaktorom, aby vás mohli kontaktovať vo veciach, týkajúcich sa vytvárania Wikipédie. Ak veľkosť diskusnej stránky dosiahne 32 KB, mali by ste podľa svojho uváženia mazať, archivovať a sumarizovať staré diskusie. Vyhnite sa tomu, aby ste iba mechanicky odstránili niektoré diskusné príspevky. Môže sa potom stať, že budete znova s inými redaktormi riešiť záležitosti, ktoré už boli raz vyriešené, budete kritizovaní za veci, ktoré už vám boli raz vyčítané a podobne. Navyše budete ešte vytvárať dojem, že ostatným redaktorom nenačúvate, že ich názory a výčitky ignorujete.

Diskusné stránky obsahujú viac menej vaše reakcie na príspevky ostatných. Nezaťažujte diskusné stránky čímsi, čo môžete vhodnejšie umiestniť na svoju redaktorskú stránku.

A čo redaktorské podstránky?

upraviť

Ak potrebujete viac stránok, môžete vytvoriť podstránky. Pre ich obsah platí to isté, čo pre redaktorskú alebo diskusnú stránku.

Príklady:

 • rozpracované články, ak nie sú vhodné na uvoľnenie
 • archívy diskusnej stránky
 • testy; napr. pre pokusy so šablónami

Čomu sa radšej vyhnúť?

upraviť

Mali by ste sa vyhnúť akémukoľvek obsahu, ktorý nemá nejaký vzťah k Wikipédii. Napríklad:

 • blog vzťahujúci sa k vašim aktivitám mimo Wikipédiu
 • Rozsiahle diskusie na témy nesúvisiace s Wikipédiou
 • Rozsiahle personálne informácie (viac než niekoľko stránok)
 • Názory, ktoré nemajú vzťah k Wikipédii alebo inému encyklopedickému materiálu
 • Hry a iné záležitosti, ktoré spadajú do kategórie „zábava“, zvlášť ak sú určené pre iné publikum, než sú aktívni wikipediáni
 • Komunikácia s ľuďmi, ktorí nie sú účastníkmi projektu

Odporúčania, čo dávať alebo nedávať na svoje redaktorské stránky sú pomerne voľné. Obyčajne platí, že pri posudzovaní vhodnosti alebo nevhodnosti obsahu titulnej stránky sú na tom lepšie tí redaktori, ktorí majú veľký počet editácií. Jednoducho povedané, ak nováčik príde a dá na svoju redaktorskú stránku niečo, čo bezprostredne nesúvisí s Wikipédiou, bude obsah pravdepodobne odstránený. Aktívni členovia komunity môžu na svojich stránkach občas mať i nejaký úlet.

Presmerovanie redaktorskej stránky na inú stránku (inú než je vaša diskusná stránka alebo podstránka vašej redaktorskej stránky) sa nemusí ostatným redaktorom páčiť. Ak to urobíte, sťažujete ostatným redaktorom prístup na vašu redaktorskú stránku a spoločne s tým tiež prístup k diskusnej stránke alebo zoznamu vašich editácií. Výnimkou je, ak presmerujete redaktorskú stránku vášho staršieho redaktorského účtu, ktorý už nepoužívate, na stránku vášho nového účtu.

Varovanie: Stránky v používateľskom mennom priestore nie sú vašim vlastníctvom

upraviť

Podľa zvyklostí sú aj vaše redaktorské stránky vlastníctvom Wikipédie

 • Príspevky sú licencované rovnako ako všetky ostatné príspevky GFDL a CC-BY-SA 3.0
 • Ostatní redaktori môžu upravovať vaše stránky, napriek tomu ale platí zvyk, že vašu redaktorskú stránku ostatní redaktori neupravujú
 • Rovnako ako pre ostatné stránky, aj tu platí pravidlo Žiadne osobné útoky.
 • V niektorých prípadoch môže byť obsah, ktorý neslúži k dosiahnutiu cieľa projektu, vymazaný.

Ak máte obsah, pri ktorom nechcete, aby ho upravovali ostatní redaktori, alebo ktorý nie je z rôznych dôvodov vhodný pre Wikipédiu, mali by ste ho radšej umiestniť na svoj osobný web mimo Wikipédiu.

Zamykanie redaktorských stránok

upraviť

Rovnako ako ostatné články, aj redaktorská stránka sa môže stať cieľom vandalizmu, niekedy sa aj ona stáva miestom editačných vojen. Ak sa vandalské útoky alebo editačná vojna opakuje, môže byť stránka ochránená uzamknutím.

Odstránenie a mazanie obsahu

upraviť

Ak vás komunita požiada, aby ste odstránili niektoré informácie z vašich redaktorských stránok, mali by ste to urobiť. Pre takýto prípad platí, že akýkoľvek obsah vašej redaktorskej stránky smie byť prezentovaný iba so súhlasom alebo strpením komunity. Ak s obsahom vašich stránok ostatní redaktori nesúhlasia, je vhodnejšie presunúť obsah na iný web a na svojich stránkach uviesť iba odkaz naňho.

Ak nebudete spolupracovať, alebo neodstránite odmietaný obsah zo svojich stránok, odstránime ho jednoducho sami. Buď tak, že čiastočne zmeníme obsah vašej stránky (ak je nevhodná iba časť stránky) alebo stránku vymeníme za presmerovanie na hlavnú stránku (ak je neakceptovateľný obsah celej stránky)

Vo zvláštnych prípadoch môže byť vaša substránka zmazaná pomocou štandardného hlasovania o zmazaní. Ak sa tak stalo, nepokúšajte sa prosím túto stránku vytvoriť znova. V takom prípade sa stane predmetom okamžitého zmazania. Prosím, rešpektujte rozhodnutie komunity o tom, čo je a čo nie je vhodné.

Ako vymazať svoje redaktorské podstránky?

upraviť

Ak nejaku svoju podstránku už nepotrebujete, jednoducho zmeňte svoju stránku na presmerovanie na vašej hlavnej redaktorskej stránke. To je obyčajne dostatočné.

Ak nemáte práva správcu, nemôžete zmazať žiadnu svoju podstránku. Ak to chcete urobiť, požiadajte o rýchle zmazanie. Ak ste správca, odporúča sa, aby ste aj vy požiadal o rýchle zmazanie iného sysopa.

Žiadosť na rýchle zmazanie môžete navrhnúť iba pre podstránky “vlastnej” osobnej stránky a len v prípade, že na to máte nejaký vážny dôvod.

Stránky, ktoré pôvodne boli súčasťou iného menného priestoru a až potom sa stali vašimi, nemôžete zmazať pomocou rýchleho zmazania, ale musíte podstúpiť procedúru Hlasovanie o zmazaní.

Ako zmazať moju redaktorskú stránku?

upraviť

Ak tomu nebránia nejaké dôležité dôvody, môžete požiadať o zmazanie vašej redaktorskej stránky. Obyčajne sa to stáva v prípade, keď sa nejaký dlhodobý redaktor rozhodne opustiť Wikipédiu.

Napíšte svoje stránky ako kandidáta na rýchle zmazanie, spolu s udaním dôvodu prečo tak robíte. Správca preverí stav a stránku zmaže. Ostatní redaktori môžu požiadať o obnovenie zmazanej stránky, ak majú pocit, že je na nej uvedená určitá dôležitá informácia. V takom prípade je možné stránku znovu zmazať len na základe hlasovania o zmazaní.

Zmazaná redaktorská stránka je znovu vytvorená ako stránka, ktorá obsahuje šablónu {{DUP na žiadosť}}, prípadne ako ďalšie označenie redaktorského účtu. Táto akcia sa robí jednak kvôli tomu, aby sa zabránilo zobrazovaniu červeného odkazu na túto stránku, jednak kvôli informácii, že daná stránka existovala a je teda možné za určitých podmienok nazrieť do jej histórie (napr. v dôkaznom procese pri arbitráži).

Šablóna {{DUP na žiadosť}} vloží na stránku nasledovný text:


Šablóna {{DUP podľa pravidiel}} vloží na stránku nasledovný text:


Diskusné stránky redaktorov na rozdiel od redaktorských stránok sa nemažú. Odstraňujú sa len právne vyhrážky a iné závažné porušenia pravidiel.

Pozri aj

upraviť