Blog[1] alebo pôvodne weblog (z angl. blog od web log – webový denník) je webové sídlo, ktoré umožňuje registrovaným užívateľom jednoducho publikovať svoje názory, skúsenosti a pod. na webe. Tieto príspevky sú zvyčajne chronologicky zoradené.[2] Autor sa nazýva bloger alebo blogér[3] (z angl. blogger), skupina blogov a ich vzájomných vzťahov blogosféra[4] (z angl. blogosphere).

Blogovanie sa začalo dostávať do povedomia používateľov internetu koncom 90. rokov 20. storočia. Weblog v tej dobe sa zameriaval na zhromažďovanie odkazov, týkajúcich sa určitej témy a odkazov na nové články, vzťahujúce sa k danej téme. Okrem toho editor weblogu pripojil ku každej uvedenej linke svoj vlastný krátky komentár. Tieto weblogy fungovali ako filter a vyhľadávali www stránky. Historicky weblogom predchádzali internetové katalógy, kroniky, denníky, diskusné skupiny, BBS, mailing listy, žurnály.

Charakteristiky

upraviť

Blogovanie ako formu komunikácie možno popísať nasledovnými charakteristikami:

 • Blogovanie predstavuje najvážnejšiu výzvu pre starý systém masovej komunikácie, pretože v sebe spája nové možnosti i-komunikácie a voľný prístup k médiu. Tým, že vedľa seba kladie výber z článkov, publikovaných v rôznych médiách a tak umožňuje vytvoriť si objektívnejší názor.
 • Blog je nekonvenčným zdrojom informácie, nepodlieha tlaku finančných skupín ani tlaku politikov.
 • Blog začína fungovať ako nástroj dosiahnutia vyváženosti spravodajstva.
 • Blog sa môže stať cenným zdrojom noviniek, trendov, postojov, nielen pre čitateľov blogu, ale paradoxne aj pre klasické médiá – dalo by sa povedať, že blog je akousi novodobou obdobou tlačovej agentúry.
 • Blogovanie nie je klasická žurnalistika – je to nový fenomén, ktorý sa dá porovnávať so žurnalistikou len v určitej rovine.
 • Blogovanie by malo zjednodušiť prístup k znalostiam.

Podľa obsahu tvoria weblogy osobné denníky, spravodajstvá firiem, politické kampane alebo publicistika. Osobný weblog si zakladá jednotlivec a kolaboratívny malá skupina priateľov, alebo široká komunita.

Formálnymi znakmi weblogu je zachovávanie trvalých odkazov URL na jednotlivé príspevky (permalinky), obrátené chronologické radenie príspevkov (najnovšie navrchu), poskytovanie syndikovaného obsahu napr. vo forme RSS, blogroll (zoznam spriaznených stránok) a často možnosť komentovania príspevkov čitateľmi. Rozsah príspevkov je od jediného odkazu na inú webovú stránku až po rozsiahlejšie pôvodné texty a grafiku.

Rozmach weblogov podporuje dostatok možností pre ich založenie: od blogovacích systémov na kľúč, cez rozvinuté blogovacie CMS až po celkové zvyšovanie dostupnosti internetu.

Vývojom sa vykryštalizovali ďalšie formálne varianty weblogov: fotoblogy, videoblogy, podcasty, linklogy, moblogy, tumblelogy. Vo všeobecnosti sa weblogy radia medzi sociálne resp. komunitné média.

Blogovanie na Slovensku

upraviť

Ešte pred niekoľkými rokmi sa väčšina blogovania odohrávala na web stránkach klasických printových denníkov alebo na špecializovaných stránkach. Obe riešenia obmedzujú používateľov na uverejňovanie príspevkov bez praktickej možnosti zarábať alebo si umiestniť na blog reklamu podľa vlastného priania. Výhodou týchto riešení sú však nulové náklady a viac návštevníkov, ktorých môžu blogerove príspevky zaujať.

Na Slovensku denník SME spojil klasické a online spravodajstvo s blogmi od konca roku 2004 a poskytol tak možnosť svojim čitateľom dostať svoje názory do online aj tlačenej podoby. Klasickú weblogovú službu však prvý založil Blog.sk na začiatku roku 2004.

Vďaka technologickému pokroku a redakčným systémom ako WordPress je dnes založenie blogu na vlastnej doméne ľahšie ako kedykoľvek predtým. Na rozdiel od web-stránok printových denníkov a špecializovaných platforiem (ako napríklad Tumblr) má bloger oveľa väčšiu kontrolu nad svojim webom, no väčšinou musí platiť poplatky za doménu a webhosting.

V roku 2015 sa na Slovensku uskutočnila prvá súťaž určená pre slovenských blogerov a blogerky pod názvom Bloger roka.[5]

Terminológia

upraviť
 • knižný blog: weblog zverejňujúci články o knihách, recenzie, dátumy vydania kníh, ich autori často spolupracujú so samotnými vydavateľstvami
 • blogosféra: mapa prepojení weblogov resp. všeobecne komunita bloggerov,
 • doména: je jednoznačný identifikátor adresy na internete. Príklad domény je sk.wikipedia.org. Jednotlivé časti domény sú oddelené bodkami a číslujú sa od konca: časť .org je doména 1. rádu, časť wikipedia 2. rádu atď.
 • hosting: komerčná služba umožňujúca uloženie prezentácie na server so stálym pripojením k internetu,
 • metablogovanie: publikovanie o blogoch, blogovaní formou weblogu,
 • blog, weblog: stránka bloggera s jeho článkami spĺňajúca špecifické formálne znaky,
 • mikroblog: zmenšená forma weblogu, ktorého príspevky sú tvorené krátkymi vetami,
 • moblog: weblog publikovaný z mobilného zariadenia,
 • photoblog, fotoblog: weblog uverejňujúci najmä fotografie,
 • bložínek: neformálne označenie pre weblog písaný nedospelými bloggermi uverejňujúci obsah, ktorý zodpovedá ich záujmom a často býva zaznávaný „dospelými“ bloggermi,
 • WCMS: redakčný systém určený k pohodlnejšiemu vytvoreniu weblogu, písaniu článkov,
 • blogger, blogér: osoba uverejňujúca články na weblogu,
 • permalink, trvalý odkaz: každý príspevok má URL v pevnom tvare, ktorý sa nemení,
 • blogroll, obľúbené odkazy: zoznam odkazov na ďalšie obľúbené a spriaznené stránky,
 • blogspot, spot, článok, príspevok: články zverejňované na weblogu (blogu),
 • RSS, Atom, RDF: súbor vo formáte XML určený k ukladaniu (syndikovanie) informácii o zmenách na webe, najčastejšie o najnovších článkoch, umiestnený ako trvalý odkaz na webe,
 • podcast: rozšírenie syndikovaných formátov RSS resp. Atom o odkazy na multimediálne súbory využívaný na publikovanie audiovizuálnych záznamov,
 • komentár: vyjadrenie čitateľa weblogu pod konkrétnym článkom,
 • komentárový spam: forma nevyžiadanej reklamy umiestňovaná ako komentáre pod článkami,
 • spambot: nástroj, ktorým spammer publikuje na weblogoch komentárový spam,
 • ping: informácia o publikovanom článku, ktorú sú schopné odoslať niektoré CMS na definované systémy a slúži na vytváranie prepojení trackback k súvisiacim článkom,
 • trackback: prepojenie na súvisiace články, obvykle sa zobrazujú na stránke s článkom ako odkazy s nadpismi týchto článkov.

Referencie

upraviť
 1. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „blog“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, ISBN 8022409324 
 2. Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 3. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „bloger“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, ISBN 8022409324 
 4. BUŽEKOVÁ, Tatiana. Zdieľanie, ocenenie a reciprocita: na príklade Flickr. Etnologické rozpravy, 2007, roč. XIV, čís. 1, s. 78 – 95, najmä s. 81. Dostupné online [cit. 2015-02-24]. ISSN 1335–5074. Archivované 2015-02-24 z originálu.
 5. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2017-05-18]. Dostupné online. Archivované 2015-11-15 z originálu.