Jednotný vyhľadávač prostriedku

(Presmerované z URL)

Jednotný vyhľadávač prostriedku[1] alebo jednotný vyhľadávač zdrojov[2] (angl. Uniform Resource Locator = doslova: „jednotný lokátor/lokalizátor/ukazovateľ prostriedku/zdroja“), skratka URL, je univerzálny formát mien používaný na označenie zdroja na internete. URL definuje doménovú adresu servera, umiestnenie zdroja na serveri a protokol, ktorým je možné k zdroju pristupovať. Použitý môže byť len vytlačiteľný reťazec znakov ASCII bez medzier.

Syntax URL

upraviť
protokol://server.doména_druhého_rádu.doména_najvyššej_úrovne:port/umiestnenie_na_serveri? údaje_formuláru#kotva

Niektoré polia sú nepovinné - buď nemajú význam, alebo sa predpokladá preddefinované hodnota, závislá napr. na schéme (napr. pre protokol HTTP je implicitný port 80), alebo na aplikácii (pre webový prehliadač sa predpokladá protokol HTTP).

Príklad URL pre WWW stránku:

http://sk.wikipedia.org:80/w/wiki.phtml?title=URL

Príklad URL aj s kotvou:

http://sk.wikipedia.org:80/w/wiki.phtml?title=URL#Referencie

URL sa skladá z týchto častí:

  • názov protokolu z balíka internetových protokolov (napr. http://)
  • (nepovinná časť:) login a heslo (napr. user:mypassword@)
  • adresa servera, t.j. meno domény počítača hosťujúceho daný zdroj (napr. www.wikipedia.org) alebo alternatívne adresa IP servera (napr. 194.153.205.26)
  • (nepovinná časť:) číslo portu (napr. :80)
  • umiestnenie - prístupová cesta k zdroju ( /w/wiki.phtml)
  • parametre (údaje formuláru): pre formulárové metódy POST a GET, ak sú použité, sú oddelené znakom otáznika "?". Tu je prvý parameter s menom "title" a hodnotou "URL". Parameter a hodnota sa oddeľujú znakom rovnosti "=", viacero dvojíc parameter-hodnota sa oddeľujú ampersandom "&" (napr. ?title=URL&veaction=edit). Hodnota (aj so znakom rovnosti) môže byť vynechaná, potom sa parameter odovzdá ako prázdny reťazec.
 
Vzťah URL a URI

Novšie bol zavedený namiesto URL jednotný identifikátor zdroja - URI. URL a URI je zriedkavo nutné rozlišovať, pretože URL je taký URI, ktorý okrem identifikácie zdroja umožňuje jeho lokalizáciu pomocou opisu primárnej prístupovej metódy k nemu (napr. jeho "umiestnenia" v sieti).[3]

Referencie

upraviť
  1. Európsky inštitút pre telekomunikačné normy. ETSI TR 102 725 V1.1.1 Komunikácia stroj-stroj (M2M); Definície [online]. Bratislava: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, [cit. 2016-11-28]. Dostupné online. Archivované 2016-11-29 z originálu.
  2. NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2216/2004
  3. Tim Berners-Lee, Roy T. Fielding, Larry Masinter. (január 2005). “Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax Archivované 2008-05-13 na Wayback Machine”. Internet Society. RFC 3986; STD 66.

Pozri aj

upraviť