Heslo

rozlišovacia stránka

Heslo môže byť:

 • dohovorené poznávacie znamenie v podobe slova, slov alebo šifry[1][2][3], napr.:
  • v bežnom vojenstve: slovo slúžiace na vzájomné zisťovanie osôb, stráž, hliadok a pod.[2], pozri heslo (vojenstvo)
  • v rozviedke a pod.: dohodnutá veta, slovo či šifra, ktorou sa niekomu prikazuje splniť nejakú úlohu alebo ktorou hlási splnenie úlohy [2], pozri heslo (špionáž)
  • v banke: pozri heslo (banka)
  • v informatike: reťazec niekoľkých znakov, ktorých znalosť sa vyžaduje pri prístupe k určitému zdroju informácie alebo na použitie určitého zariadenia[3] , pozri heslo (informatika)
 • vedúca myšlienka, zásada či požiadavka, najmä jej stručné slovné vyjadrenie (napr. predvolebné heslo)[1][2]
 • povel, výzva, znamenie [1][2]
 • v heraldike: devíza[3], pozri devíza (heraldika)
 • v jazykovede: a) slovo v slovníku či encyklopédii, pod ktorým je výklad o tomto slove, synonymum: heslové slovo, b) výklad o význame slova v slovníku či encyklopédii, c) od ostatného textu graficky oddelený komplex informácií o slove (či o nejakej objektívnej skutočnosti) v slovníku či encyklopédii, synonymá: heslová stať, heslový odsek,[2][3][4][1], pozri heslo (slovník)
 • v knihovníctve a bibliografii:
  • slovo v katalógu, v zozname, ku ktorému sa zaraďujú údaje z nejakého hľadiska s ním súvisiace [1] (napr. predmetové heslo, menné heslo)
  • skrátene: predmetové heslo[5]
  • prvá časť predmetového hesla (opak podhesla)[6], pozri pod predmetové heslo
 • slovenská televízna relácia, pozri Heslo (televízna relácia)

Iné významy upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Heslo
 •   Wikislovník ponúka heslo Heslo

Zdroje upraviť

 1. a b c d e heslo. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 471. (detto: FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.)
 2. a b c d e f heslo. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 3. a b c d heslo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir), s. 635.
 4. juls.savba.sk, [cit. 2018-05-29]. Dostupné online.
 5. heslo. In: HANAKOVIČ, Štefan; KURUC, Alojz; BÁLENT, Boris, et al. Slovenská knihovnícka terminológia : výkladový slovník. Martin : Matica slovenská, 1965. 164 s. S. 47.
 6. MATHAEIDESOVÁ, Marta, ed. Využívanie informačných zdrojov. 4. vyd. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. 132 s. ISBN 80-85165-71-6. S. 57.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.