Slovník slovenského jazyka (Peciar)

Slovník slovenského jazyka je jednojazyčný slovník (v čase vydania) súčasného slovenského jazyka rozsahu vyše 120 000 slov, ktorý bol vydaný v 6 dieloch v rokoch 19591968 pod vedením hlavného redaktora Š. Peciara vo Vydavateľstve SAV.

Bol spracovaný na základe slovníkovej kartotéky Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra. 1. diel obsahuje aj podrobné informácie o cieli, type, prameňoch, štruktúre atď. slovníka ([1] Archivované 2014-11-28 na Wayback Machine), posledný diel obsahuje aj doplnky a dodatky (konkrétne pod názvami Osobné mená, Slovenské miestne názvy a obyvateľské mená, Zemepisné názvy). V súčasnosti nie je kodifikačnou príručkou slovenčiny, ale svojho času slúžil ako východisko pri spracúvaní kodifikačného Krátkeho slovníka slovenského jazyka. V súčasnosti ako moderná „náhrada“ Slovníka slovenského jazyka slúži postupne vydávaný Slovník súčasného slovenského jazyka.

Zdroj upraviť

Externé odkazy upraviť