Krátky slovník slovenského jazyka

Krátky slovník slovenského jazyka (skr. KSSJ) je jednozväzkový výkladový slovník spisovnej slovenčiny; jedna zo štyroch záväzných kodifikačných príručiek slovenčiny.

Nachádzajú sa tu údaje o význame zachytených slov, o slovotvorných, synonymických, antonymických a homonymických vzťahoch medzi slovami. Obsahuje informácie o približne 60-tisíc slovách.

VydaniaUpraviť

  • 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987
  • 2. opr. vyd. Bratislava : Veda, 1989
  • 3., dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Veda, 1997
  • 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003, dostupné online (pozri externé odkazy)

Slovník vychádza zo staršieho Slovníka slovenského jazyka. Pravopisne posledné vydanie vychádza z najnovších Pravidiel slovenského pravopisu.

Externé odkazyUpraviť