Slovník

rozlišovacia stránka

Slovník môže byť:

  • druh okomentovaného zoznamu slov, pozri slovník (výklad slov)
  • trochu nepresne: encyklopédia (ak je zoradená abecedne podľa hesiel)
  • slovná zásoba, lexika nejakého človeka alebo skupiny ľudí
  • v informatike:
    • zoznam slov uložený vo forme snímateľnej strojom (napríklad softvérom na kontrolu pravopisu)
    • elektronická kontrola pravopisu
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.