Literatúra

súhrn všetkých písmom zaznamenaných textov

Literatúra (z latinčiny litteratura = písmo / jazykoveda) :

  • a) (tiež písomníctvo alebo slovesnosť alebo slovesná tvorba) je súhrn všetkých písmom zaznamenaných textov (vrátane technických textov, korešpondencie a pod.)
  • b) v užšom zmysle je to len umelecká literatúra

Delenia upraviť

Podľa funkcie:

Podľa pôvodu: slovenská, nemecká, anglická atď.

Podľa vývinu: stredoveká, romantická, súčasná atď.

Podľa iných kritérií: literatúra faktu, literatúra pre deti a mládež a pod.

Vývoj literatúry upraviť

Sú zmeny literatúry v historickom slede, vývojové premeny v literárnej štruktúre. Ľudia nezačínajú vždy znova od začiatku, ale tak, že nadväzujú (často aj podvedome) na činnosť predchádzajúcich generácií a využívajú ich skúsenosti. Preto aj diela, ktoré sú výsledkom literárnej činnosti, sú vo vzájomnej súvislosti: buď sa podobajú dielam už vytvoreným alebo sa od nich odlišujú. Zmeny zasahujú všetky zložky literárnej štruktúry, výstavbu tematickú, jazykovú i kompozičnú, a týkajú sa diela ako celku. Premieňajú sa dominanty, na pozadí starých žánrov vznikajú nové. Východiskom pre pochopenie premien v literatúre je človek.[1]

Literatúra - druhy/príklady upraviť

Zoznamy spisovateľov upraviť

Pozri: Zoznam spisovateľov

Referencie upraviť

  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vývoj literatúry

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť