Próza z lat. prosa oratio = reč postupujúca priamo, t. j. nedelená na verše – neveršovaná literárna tvorba. Z jazykovoštylistického hľadiska ide o prehovory písané alebo hovorené neviazanou rečou, čiže neutrálnym, prirodzeným jazykovým štýlom. V tomto zmysle je próza protikladom verša, ktorý používa reč viazanú (pozri napr. drámu vo veršoch a drámu v próze); v literárnovednom zmysle je próza súhrnom neveršovaných a nedramatických literárnych diel, jedným z troch členov základnej druhovej triády (poézia, próza a dráma).

Rozlišuje sa próza náuková (próza odborná), próza rétorická (próza rečnícka), próza dokumentárna (listiny, korešpondencia), próza publicistická (žurnalistická a popularizačná), próza umelecká (všetka veršovaná epika).

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Literárny portál Slavonica – Priestor pre začínajúcich aj skúsených autorov poézie a prózy na prezentáciu svojej tvorby