Verš

rozlišovacia stránka

Verš (z lat. versus, od vertere = vrátiť, obrátiť) môže byť:

  • veršovaná reč
  • základná jednotka veršovanej reči, vyčlenená delimitačnými signálmi, ktoré bývajú sústredené v klauzule verša, čiže rytmicky usporiadaný rad slov v básni, pozri verš (rad básne)
  • hovorovo nepresne: sloha
  • básnicky v množnom čísle: báseň
  • v náboženstve: myšlienkovo ucelená veta či verš Biblie, pozri verš (Biblia) a verset
  • v poľovníctve: časť slohy tokajúceho tetrova
  • hovorovo: úsek spánku
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.