Dráma

literárny druh
Dráma v užšom zmysle znamená činohru ako dramatický žáner, t.j. obyčajne hru s vážnym dejom, ale netragickým koncom, pozri činohra (žáner)

Dráma je jeden z troch základných literárnych druhov, popri lyrike a epike. Vznikla v starovekom Grécku z náboženských osláv Dionýza, boha plodnosti a vína. Vyvinula sa z dialógu medzi hercom a zborom. Aischylos neskôr pridal 2. herca a Sofokles herca tretieho.

Jej základnými vlastnosťami sú:

 • dialogická forma – dialóg musí byť dramatický, prostredníctvom neho sa vytvárajú charaktery postáv
 • dramatický konflikt – ktorý vyvoláva dramatické napätie.

Charakteristické znaky:

 • verš/próza
 • sujetovosť
 • dejovosť
 • prítomný čas
 • dynamické motívy
 • dialogickosť
 • hovorovosť
 • obraznosť
 • dianie (akčnosť)

Dramatické žánre upraviť

Kompozícia drámy upraviť

Zdroj upraviť