Literárny druh

oblasť umeleckej literatúry

Literárny druh je nadradeným pojmom pre jednotlivé žánre. Literárne druhy sa zakladajú na lyrickej, epickej a dramatickej povahe umeleckého textu. Literárny druh predstavuje aj sústavu vlastností, ktoré pokladáme za relevantné pre určitú skupinu literárnych diel. [1]

Charakteristické znaky literárnych druhov

upraviť

Charakteristické znaky literárnych druhov možno zhrnúť takto:

Lyrika Epika Dráma
verš (rytmus) próza verš/próza
nedejovosť dejovosť dejovosť
gnómický čas minulý čas prítomný čas
statické motívy dynamické motívy dynamické motívy
monologickosť dialogickosť dialogickosť
obraznosť hovorovosť hovorovosť/obraznosť
opis, reflexia(úvaha) rozprávanie dianie(akčnosť)

Hlavným kritériom na rozlíšenie literárnych druhov je funkčný aspekt. Podľa neho je zásadný rozdiel medzi lyrickými a epickými textami, resp. dramatickými textami. Kým lyrické a epické texty sú cieľové produkty, dráma i literárny scenár, televízna a rozhlasová hra, libreto sú iba východiskovými textami. Pri realizácii (inscenácii) upravuje dramatický text režisér, dramaturg, herec. Dramatická realizácia východiskového textu dokonca umožňuje značné posuny - niekedy od tragickosti až ku komickosti, oveľa zriedkavejšie aj naopak.[2]

Referencie

upraviť
  1. Ťaháky-referáty.sk. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia). Dostupné online [cit. 2022-02-11].
  2. Tibor žilka – Viliam Obert - Maria Ivanová: Teória literatúry pre gymnázia a stredné školy, Bratislava 1996, 82. s, ISBN 80-85452-52-9