Dianie

je dej, prechádzanie z jedného stavu do iného, napr. zo stavu nebytia do stavu bytia alebo zo stavu bytia do stavu nebytia

Dianie je dej, prechádzanie z jedného stavu do iného, napr. zo stavu nebytia do stavu bytia alebo zo stavu bytia do stavu nebytia, zo stavu jednej určenosti do stavu inej určenosti. Základným prvkom diania je udalosť.

Podľa Aristotela je dianie to, v čom je neustále všetko súcno, zmeny prebiehajúce v čase; dianie pritom sleduje líniu od neurčitosti k pozitívnej forme a od nej k forme vyššieho stupňa dokonalosti. Toto dianie má svoj účel a cieľ entelechia. Každý jav má pritom svoju príčinu (princíp kauzality), čo navodzuje pojem prvého hýbateľa (boha).

Podľa eleatov je dianie prelud zmyslov, ktorý možno vyvrátiť myslením.

Podľa Hegela je dianie v podstate pohyb pojmu; vytvára ho dialektická syntéza bytia a ničoty.

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.