Udalosť

jav, ktorý sa udial na určitom mieste v určitom čase. Môže sa použiť do vlastnosti P31 ak nevieme určiť presnejší druh.

Udalosť alebo príbeh alebo príhoda je základný prvok ľubovoľného (materiálneho či duchovného) diania; kritický bod vývoja určitého procesu, najčastejšie vznik, zánik a kvalitatívne zmeny priebehových kriviek procesu. Udalosti sa často prejavujú ako výsledok stretu, spojenia procesu s iným procesom, kedy dochádza ku konfliktu, vyhroteniu a pod.

Pojem udalosti kolíše podľa toho, aké významové útvary intervenujú v priebehu jeho tvorby. Ak napr. medzi významovými útvarmi intervenujúcimi v tvorbe pojmu udalosti dominuje kategória minulostnosti, chápe sa udalosť ako to, čo sa udialo.

Podľa N. O. Losského je udalosť prvok života substanciálneho činiteľa. Tie udalosti, ktoré majú len časovú formu, sú substanciálnymi činiteľmi čisto psychických stavov. Tie udalosti, ktoré majú časo-priestorovú formu, sú substanciálnymi činiteľmi materiálnych i psychických procesov.

Podľa A. N. Whiteheada je udalosť (event) to, čo sa deje, odohráva (happens); prvok sveta.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Udalosť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Udalosť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.