Historická udalosť

Historická udalosť je základný prvok dejinného diania. Je to kritický bod vývoja historického procesu, najčastejšie vznik, zánik a kvalitatívne zmeny priebehových kriviek dejinného procesu. Udalosti sa často prejavujú ako výsledok stretu, spojenia procesu s iným procesom, kedy dochádza ku konfliktu, vyhroteniu a pod. Pojem historickej udalosti kolíše podľa toho, aké významové útvary intervenujú v priebehu jeho tvorby. Ak napr. medzi významovými útvarmi intervenujúcimi v tvorbe pojmu historickej udalosti dominuje kategória minulostnosti, chápe sa historická udalosť ako to, čo sa udialo.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.