Proces

rozlišovacia stránka

Proces môže byť:

  • zákonitý priebeh a podobne, pozri proces (priebeh)
  • v informatike:
    • výpočet, v ktorom sa operácie vykonávajú v čase prísne za sebou
    • v počítači alebo systéme umožňujúcom multitasking: jeden čiastkový bežiaci dej (program), pozri proces (informatika)
  • v kybernetike: priebeh pochodu, počas ktorého sa premieňa a prepravuje energia, informácie a/alebo hmota, pozri proces (kybernetika)
  • v práve: súdne konanie alebo správne konanie; právne konanie; spor vedený pred súdom
  • vo filozofii: zákonité, postupne na seba nadväzujúce a vnútorne vzájomne spojené zmeny javov, vecí a systémov, pozri proces (filozofia)
  • román F. Kafku, pozri Proces (román)

Pozri aj Upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.