Legislatívny proces

Legislatívny proces je proces, pri ktorom sa vytvorí právny predpis.

Legislatívny proces na SlovenskuUpraviť

Zákonodarnú iniciatívu na Slovensku majú poslanci NR SR, výbory NR SR a vláda.

Legislatívny proces pozostáva zo 4 etáp:

 • Predprípravná
 • Prípravná
 • Schvaľovacia
  • Prvé čítanie v NR SR
  • Druhé čítanie v NR SR
  • Tretie čítanie v NR SR
 • Promulgačná
  • Signácia právneho predpisu
  • Edícia právneho predpisu