Vláda

najvyšší orgán výkonnej moci v štáte
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Vláda pozri Vláda (rozlišovacia stránka).

Vláda (iné názvy: vládny kabinet[1], kabinet[1], kabinet ministrov[2], rada ministrov[2][3], ministerská rada[3], štátna rada[2]) je najvyšší (spravidla kolektívny) orgán výkonnej moci v štáte. V rôznych krajinách má rôzne názvy.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Vláda sa spravidla skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov, v niektorých štátoch aj z ďalších členov, napr. štátnych tajomníkov. V niektorých štátoch je namiesto predsedu vlády na čele vlády hlava štátu.

Rozhodnutia prijíma vláda spravidla hlasovaním, pri ktorom má každý člen vlády jeden hlas.

V parlamentných štátoch sa vláda zodpovedá parlamentu, v prezidentských republikách prezidentovi a v niektorých monarchiách, najmä absolutistických, kráľovi.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Vláda
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vláda

Referencie upraviť