Voľby

proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie

Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Občania si vo voľbách vyberajú politických zástupcov, ktorí ich potom reprezentujú po určité volebné obdobie.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Voľby sa niekedy vyskytujú aj mimo politického života - napr. v katolíckej cirkvi je pápež volený kardinálmi, ale aj v bežnom živote, napr. keď si športové družstvo zvolí kapitána, alebo členovia klubu (občianskeho združenia, neziskovej organizácie…) svojho predsedu (prezidenta, vodcu…).

Literatúra

upraviť
  • KREJČÍ, Oskar. Nová kniha o volbách. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2006. 481 s. ISBN 80-86946-01-0. (po česky)

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Voľby
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Voľby
  •   Wikislovník ponúka heslo voľby