Otvoriť hlavné menu

Zložky formy štátuUpraviť

Pod statickú zložku formy štátu zaraďujeme formu vlády a štátne zriadenie. Do dynamickej zložky formy štátu patrí štátny režim, prípadne politický režim. Statická zložka obsahuje princípy, ktoré sú zakotvené v ústave a zákonoch, a v rámci každej krajiny vykazujú pomerne veľkú mieru stability. Naopak, dynamická zložka vyjadruje, akým spôsobom je moc skutočne vykonávaná, a to sa môže meniť po každých voľbách.

 

Forma vládyUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Forma vlády

Forma vlády je najvýznamnejším prvkom formy štátu. Patrí sem sústava najvyšších orgánov štátu a vzťahy medzi nimi, a vzťahy medzi obyvateľstvom a štátom.

Štátne zriadenieUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam štátov podľa štátneho zriadenia

Štátne zriadenie vyjadruje územno-organizačné členenie štátu a vzťahy medzi štátom a jeho územnými časťami. Tie môžu byť založené buď na nedeliteľnej (jednotnej) alebo delenej suverenite.

Štátny režimUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Štátny režim

Štátny režim je vlastne súhrn metód vládnutia a metód výkonu štátnej moci. Obsahom je najmä postavenie človeka a občana a garantovanie jeho základných práv a slobôd.

Pôvodný prameňUpraviť