Zoznam štátov podľa štátneho zriadenia

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam štátov rozdelených podľa politického zriadenia.

Štáty a ich formy vlády.
     prezidentská republika – plný prezidentský systém
     prezidentská republika – riadiaci prezident spojený s parlamentom
     parlamentná konštitučná monarchia
Mapa štátov. ktoré boli v prieskume inštitúcie Freedom House [1] z roku 2006 označené za volené demokracie.

Prezidentská republika upraviť

Prezident má vo svojich rukách výkonnú moc a je nezávislý od zákonodarného zboru. V zozname sú tak demokratické ako aj nedemokratické štáty.

Plný prezidentský systém upraviť

V plnom prezidentskom systéme je prezident hlavou štátu a zároveň predsedom vlády.

Semi-prezidentský systém upraviť

V semi-prezidentskom systéme má prezident skutočnú výkonnú moc, pričom niektoré úlohy riadenia vlády vykonáva premiér.

Parlamentná republika upraviť

Premiér je vedúca osoba výkonnej moci štátu (vlády). Pričom vláda ako kolektívny orgán na čele s premiérom je zodpovedný parlamentu (NRSR) ako jedinému a najvyššiemu zákonodarnému orgánu. Vláda pre výkon svojej funkcie potrebuje dôveru parlamentu o ktorú sa uchádza spolu s predložením programového vyhlásenia NRSR najneskôr 30 dní od vymenovania. Prezident zastáva len symbolický post hlavy štátu ako jeho reprezentant. Takýto systém sa používa tak v demokratických ako aj v nedemokratických štátoch.

Konštitučná monarchia upraviť

V tomto politickom systéme je premiér vedúcou osobnosťou vlády a zákonodarného zboru. Hlavou štátu je monarcha, ktorý však nemá nijakú výkonnú moc a zastáva skôr reprezentačné úlohy.

Zväzové kráľovstvo (Commonwealth realms) upraviť

Konštitučná monarchia, v ktorej je formálnou hlavou štátu monarcha, no výkonná moc je v rukách národnej vlády a jej predsedu.

Semi-konštitučná monarchia upraviť

Premiér má výkonnú moc, no monarcha má stále značnú politickú silu, ktorú môže použiť podľa svojho uváženia.

Absolútna monarchia upraviť

Monarchie, v ktorých monarcha je hlavou výkonnej zložky a sústreďuje sa v ňom celá moc.

Teokracia upraviť

Nedemokratické štáty založené na štátnom náboženstve, kde hlava štátu je vyberaná na základe náboženskej hierarchie.

Štáty s vládou jednej strany upraviť

Nedemokratické štáty, v ktorých politická sila je koncentrovaná v jednej strane.

Štáty s vládou vojenskej junty upraviť

Vysokí predstavitelia armády kontrolujú vládu a vysokí politickí predstavitelia sú tiež členovia vojenskej hierarchie.

Prechodné alebo nedefinované štátne zriadenie upraviť

Štáty, ktorých politický systém je v prechodnom stave a nemôže byť presne klasifikovaný.

Systémy s lokálnym riadením upraviť

Federácie upraviť

Štáty, v ktorých federálna vláda zdieľa moc s čiastočne nezávislými regionálnymi vládami.

Prenesená právomoc upraviť

Štáty, v ktorých centrálna vláda presunula časť z jej právomocí na samovládnuce podružené vlády, tvoriac tak de facto federáciu.

Regionálne usporiadané jednoty upraviť

Štáty, v ktorých centrálna vláda presunula časť svojej moci na regionálne vlády.

Poznámky upraviť

  1. Sloboda vo svete
  2. (vláda v exile, väčšina územia je okupované vojskami Maroka)
  3. V Bangladéši bola začiatkom roku 2006 zvolená dočasná vláda, ktorá je vedená hlavným poradcom (Chief advisor) a skupinou neutrálnych nepolytických členov občianskych združení. Počas tohto obdobia má prezident moc nad ministerstvom obrany a zahraničných vecí.
  4. (spoluvládcovia: Biskup z Urgellu a Prezident Francúzska)
  5. Kráľ si v roku 2005 udelil absolútnu moc na obdobie troch rokov. Tejto výsady sa vzdal 21. apríla 2006, no vláda ešte nebola obnovená.
  6. federácia absolútnych monarchií; monarcha hlavného emirátu je federálny prezident.
  7. Irán kombinuje formu prezidentskej republiku s prezidentom voleným vo všeobecnom hlasovaní a teokracie s nevoleným náboženským vodcom, ktorý je v konečnom dôsledku zodpovedný za politiku štátu.

Externé odkazy upraviť