Otvoriť hlavné menu

Zoznam štátov podľa štátneho zriadenia

zoznamový článok projektov Wikimedia

Prezidentská republikaUpraviť

Parlamentná republikaUpraviť

Premiér je vedúca osoba výkonnej moci štátu (vlády). Pričom vláda ako kolektívny orgán na čele s premiérom je zodpovedný parlamentu(NRSR)ako jedinému a najvyššiemu zákonodarnému orgánu. Vláda pre výkon svojej funkcie potrebuje dôveru parlamentu o ktorú sa uchádza spolu s predložením programového vyhlásenia NRSR najneskôr 30 dní od vymenovania. Prezident zastáva len symbolický post hlavy štátu ako jeho reprezent. Takýto systém sa používa tak v demokratických ako aj v nedemokratických štátoch.

Konštitučné monarchieUpraviť

V tomto politickom systéme je premiér vedúcou osobnosťou vlády a zákonodarného zboru. Hlavou štátu je monarcha, ktorý však nemá nijakú výkonnú moc a zastáva skôr reprezentačné úlohy.

Zväzové kráľovstvá (Commonwealth realms)Upraviť

Konštitučná monarchia, v ktorej je formálnou hlavou štátu monarcha Spojeného kráľovstva, no výkonná moc je v rukách národných vlád a jej predsedu.

Semi-konštitučné monarchieUpraviť

Premiér má výkonnú moc, no monarcha má stále značnú politickú silu, ktorú môže použiť podľa svojho uváženia.

Absolútne monarchieUpraviť

Monarchie, v ktorých monarcha je hlavou výkonnej zložky a sústreďuje sa v ňom celá moc.

TeokracieUpraviť

Nedemokratické štáty založené na štátnom náboženstve, kde hlava štátu je vyberaná na základe náboženskej hierarchie.

Štáty s jednou vládnucou stranou alebo bez politických stránUpraviť

Štáty s vládou vojenskej juntyUpraviť

Vysokí predstavitelia armády kontrolujú vládu a vysokí politickí predstavitelia sú tiež členovia vojenskej hierarchie.

  • Thajsko
  • Sudán

Štáty v súčasnosti pod vojenskou nadvládouUpraviť

TransitionalUpraviť

Štáty, ktorých politický systém je v prechodnom stave a nemôže byť presne klasifikovaný.

Systémy s lokálnym riadenímUpraviť

FederácieUpraviť

Štáty, v ktorých federálna vláda zdieľa moc s čiastočne nezávislými regionálnymi vládami.

Prenesená právomocUpraviť

Štáty, v ktorých centrálna vláda presunula časť z jej právomocí na samovládnuce podružené vlády, tvoriac tak de facto federáciu.

Regionálne usporiadané jednotyUpraviť

Štáty, v ktorých centrálna vláda presunula časť svojej moci na regionálne vlády.

PoznámkyUpraviť

  1. Sloboda vo svete
  2. (vláda v exile, väčšina územia je okupované vojskami Maroka)
  3. V Bangladéši bola začiatkom roku 2006 zvolená dočasná vláda, ktorá je vedená hlavným poradcom (Chief advisor) a skupinou neutrálnych nepolytických členov občianskych združení. Počas tohto obdobia má prezident moc nad ministerstvom obrany a zahraničných vecí.
  4. (spoluvládcovia: Biskup z Urgellu a Prezident Francúzska)
  5. Kráľ si v roku 2005 udelil absolútnu moc na obdobie troch rokov. Tejto výsady sa vzdal 21. apríla 2006, no vláda ešte nebola obnovená.
  6. federácia absolútnych monarchií; monarcha hlavného emirátu je federálny prezident.
  7. Irán kombinuje formu prezidentskej republiku s prezidentom voleným vo všeobecnom hlasovaní a teokracie s nevoleným náboženským vodcom, ktorý je v konečnom dôsledku zodpovedný za politiku štátu.
  8. 3. augusta 2005 armáda zorganizovala puč a vyhlásila dočasnú dvojročnú diktotúru.

Externé odkazyUpraviť