Absolutistická monarchia

Absolutistická monarchia alebo absolútna monarchia je monarchia charakterizovaná absolutizmom ako formou vlády.

Štáty a ich formy vlády.
     prezidentská republika – plný prezidentský systém
     prezidentská republika – riadiaci prezident spojený s parlamentom
     parlamentná konštitučná monarchia
     absolutistická monarchia

V Európe existovala v 16. storočí18. storočí a postupne nahradzovala stavovskú monarchiu. Zvláštna forma je osvietenský absolutizmus.