Konštitučná monarchia

Konštitučná monarchia je monarchia, v ktorej je moc panovníka obmedzená ústavou (odtiaľ názov „konštitučná“).

Štáty a ich formy vlády.

██ prezidentská republika – plný prezidentský systém

██ prezidentská republika – riadiaci prezident spojený s parlamentom

██ poloprezidentská republika

██ parlamentná republika

██ parlamentná konštitučná monarchia

██ konštitučná monarchia

██ absolutistická monarchia

██ štáty s jedinou vládnucou stranou

██ vojenská diktatúra

Ústavu vydáva sám panovník alebo parlament či iné ústavodarné zhromaždenie. Panovník (spravidla kráľ alebo kráľovná) má iba reprezentačnú funkciu. Funkciu politickú vykonáva spravidla politik poverený parlamentom.

Konštitučná monarchia sa vyvinula v západnej a južnej Európe v 19. stor. (v Anglicku už 1689) na obmedzenie panovníckej moci.

Opakom je absolútna monarchia.

Zoznam štátov so štátnym zriadením konštitučná monarchiaUpraviť

ReferencieUpraviť