Konštitučná monarchia

Konštitučná monarchia je monarchia, v ktorej je moc panovníka obmedzená ústavou (odtiaľ názov „konštitučná“).

Štáty a ich formy vlády.
     prezidentská republika – plný prezidentský systém
     prezidentská republika – riadiaci prezident spojený s parlamentom
     parlamentná konštitučná monarchia
     konštitučná monarchia

Ústavu vydáva sám panovník alebo parlament či iné ústavodarné zhromaždenie. Panovník (spravidla kráľ alebo kráľovná) má iba reprezentačnú funkciu. Funkciu politickú vykonáva spravidla politik poverený parlamentom.

Konštitučná monarchia sa vyvinula v západnej a južnej Európe v 19. stor. (v Anglicku už 1689) na obmedzenie panovníckej moci.

Opakom je absolútna monarchia.

Zoznam štátov so štátnym zriadením konštitučná monarchia

upraviť

Referencie

upraviť