Stranícka diktatúra

Vláda jednej strany, systém jednej strany, štát jednej strany alebo stranícka diktatúra je spôsob politického usporiadania, v ktorom na čele spoločnosti stojí jediná politická strana, ktorá spoločnosť hegemonisticky ovláda. V štáte môže existovať viac politických strán, ale jediná strana má vždy dominantné postavenie. Takýto systém sa označuje aj ako systém s hegemonistickou stranou.

Štáty a ich formy vlády.
     prezidentská republika – plný prezidentský systém
     prezidentská republika – riadiaci prezident spojený s parlamentom
     parlamentná konštitučná monarchia
     štáty s jedinou vládnucou stranou

Forma vlády v takomto štáte sa označuje ako diktatúra. Ak zasahuje do všetkých aspektov verejného a súkromného života občanov, hovoríme o totalitarizme. Ak je principiálnou politickou silou necivilné zoskupenie, hovoríme o vojenskej diktatúre, aj keď sú hranice medzi civilnou a vojenskou diktatúrou často nejasné.

Komunistická diktatúra

upraviť

Principiálnou ideológiou, o ktorú sa opiera komunistická diktatúra je komunizmus. Sovietsky zväz a jeho satelitné štáty sa niekedy označujú termínom komunistické štáty, aj keď komunizmus v nich nebol nikdy nastolený, ani sami seba takto nikdy neoznačovali. Svoje zriadenie označovali termínom socializmus a tvrdili, že komunizmus hodlajú nastoliť v budúcnosti, po jeho vybudovaní.

  Sovietsky zväz
  Čína

Fašistická diktatúra

upraviť

  Taliansko
  Španielsko
  Argentína

Nacistická diktatúra

upraviť

  Nemecko

  • Giovanni Sartori: Teória demokracie, Bratislava 1993
  • Blanka Říchová: Úvod do současné politologie, Praha 2002

Pozri aj

upraviť