Mjanmarsko

štát v juhovýchodnej Ázii

Mjanmarsko, dlhý tvar Mjanmarská zväzová republika (iné názvy pozri nižšie), je štát v Ázii.

Mjanmarská zväzová republika
Vlajka Mjanmarska Štátny znak Mjanmarska
Vlajka Znak
Národné motto:
nie je
Štátna hymna:
Kaba Ma Kyei
("Až do konca sveta")
Miestny názov  
 • dlhý Pyi-daung-zu Myan-ma Naing-ngan-daw (Pjijtchaunsu Mjanma nainngamto)
 • krátky Myan-ma pyij
Hlavné mesto Nay Pyi Taw
19°45′ s.š. 96°6′ v.d.
Najväčšie mesto Rangún (Yankoun)
Úradné jazyky barmčina


Štátne zriadenie
Prezident
1.Viceprezident
2.Viceprezident
Unitárna republika pod vojenskou juntou
Myint Swe
Min Aung Hlaing
Soe Win
Vznik nezávislosť od Spojeného kráľovstva 4. januára 1948
Susedia India, Čína, Thajsko, Laos, Bangladéš
Rozloha
 • celková
 • voda (%)
 
676 578 km² (39.)  
20 760 km² (3,06838 %)
Počet obyvateľov
 • sčítanie (2017)
 • hustota (2017)
 
53 582 855
76/km² (125.)
HDP
 • celkový
 • na hlavu (PKS)
2017/2018(PKS)
69 322 mil. $ (70.)
6 509 $ (126.)
Index ľudského rozvoja (2017) 0,578 (148.) – stredný
Mena kyat (MMK)
Časové pásmo
 • Letný čas
MMT (UTC+6,5)
bez zmeny (UTC+6,5)
Medzinárodný kód 104 / MMR / MM
Medzinárodná poznávacia značka MYA
Internetová doména .mm
Smerové telefónne číslo +95

Súradnice: 22°S 96°V / 22°S 96°V / 22; 96

Hlavné mesto je Nay Pyi Taw (Neipyijto). Do jesene 2005 bol hlavným mestom Rangún.

Názov štátu upraviť

Pôvodný názov štátu znel Barma, neskôr bol zmenený na Mjanmarsko. Nasledujú podrobnosti:

V júni 1989 barmská vojenská vláda nahradila anglický názov Burma (slovenský ekvivalent: Barma) anglickým názvom Myanmar. Predstavitelia režimu zdôvodnili svoje rozhodnutie tým, že názov Burma má koloniálny pôvod. OSN a veľa štátov sveta zmenu názvu prijala, opozičné strany a organizácie menšinových národností v Barme ju odmietli ako nezákonnú. Svetové odborné zdroje a masovokomunikačné prostriedky nie sú v tejto otázke jednotné, ale Slovensko na oficiálnej úrovni premenovanie uznalo - tak na úrovni oficiálnej kodifikácie geografického názvoslovia[1], ako aj na úrovni ministerstva zahraničných vecí[2].

Prehľad slovenských názvov:

 • Pred rokom 1948 (teda pred vznikom samostatného štátu) sa územie v slovenčine označovalo ako Burma, Birma alebo Barma.[3][4][5]
 • V období 1948 - 1989 (na Slovensku oficiálne až do roku 1996) sa štát označoval v krátkom tvare Barma (1948-1989; do 50. rokov v slovenčine písané Burma[6][5][7]), resp. v dlhom tvare Barmský zväz (1948-1974 a 1988-1989; do 50. rokov písané Burmský sväz) a Barmská zväzová socialistická republika či Socialistická republika Barmský zväz (1974-1988).[8][9][10][11][12][13]
 • V období 1989 až 1996 sa polooficiálne používal aj krátky tvar doslovne prevzatý z angličtiny, čiže tvar Myanmar, resp. dlhý tvar Myanmarský zväz. Tvar Myanmar sa ojedinele používa aj po roku 1996[9][14][15][13][16]
 • Od roku 1996 sa na Slovensku oficiálne záväzne musí používať tvar Mjanmarsko, resp. v dlhom tvare Mjanmarský zväz. Vyplýva to z normovania záväznými zoznamami ÚGKK SR a (pre krátky tvar aj) z jazykovej kodifikácie Pravidlami slovenského pravopisu. V októbri 2010 bol v Mjanmarsku (na Slovensku oficiálne až od mája 2014) dlhý tvar zmenený na Mjanmarská zväzová republika, krátky tvar zostal bezo zmeny.[1][17][18][2][13][11]
 • Tvary používané po roku 1996 v rozpore s vyššie uvedenými normovanými a kodifikovanými tvarmi sú:
  • Myanmar - podrobnosti pozri vyššie
  • Niektorí jazykovedci (už od roku 1996) odporúčajú používať tvar Mjanmársko (dlhé tvary sú teda Mjanmársky zväz, resp. Mjanmárska zväzová republika). Tento tvar je zriedkavý.[19][20]
  • Zriedkavý je aj tvar Mjanmar.[21]
  • Buď z neznalosti správneho záväzného slovenského názvu alebo ako vyjadrenie politického postoja voči režimu v Mjanmarsku sa občas aj dnes vyskytuje aj tvar Barma.[22]

Geografia upraviť

Mjanmarsko hraničí s Bangladéšom, indickými federálnymi štátmi Mizorám, Manípur, Nágsko a Arunáčalpradéš, ako aj s Čínou, Laosom, Thajskom a Indickým oceánom (v smere hodinových ručičiek začínajúc na západe). Andamanské more oddeľuje Mjanmarsko od juhozápadne ležiaceho indického zväzového teritória Andamany a Nikobary.

Mjanmarsko sa nachádza (s výnimkou krajného severu) v oblasti vplyvu ázijských monzúnov. Vplyvom reliéfu sú jednotlivé oblasti monzúnmi nerovnomerne ovplyvňované.

V podstate rozlišujeme tri ročné obdobia:

 • obdobie dažďov od konca mája do polovice októbra,
 • chladnejšie ročné obdobie od konca novembra do konca marca
 • horúce ročné obdobie v mesiacoch apríl/máj a október/november.

Referencie upraviť

 1. a b Mjanmarsko [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, rev. 2019-05-15, [cit. 2020-04-24]. Dostupné online.
 2. a b Mjanmarsko [online]. Bratislava: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, [cit. 2020-04-24]. Dostupné online. Archivované 2020-07-08 z originálu.
 3. Birma. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok I : A – D. Bratislava; Praha : Litevna, 1932. 344 s. S. 95.
 4. Rangun. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III : N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, 1932. 348 s. S. 122.
 5. a b DVONČ, L. O ZDOMÁCNENÝCH A NEZDOMÁCNENÝCH CUDZÍCH VLASTNÝCH MENÁCH V SPISOVNEJ SLOVENČINE. In: Slovenská reč, č. 1, 1960 [1] S. 44
 6. Barma. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 73.
 7. vyhláška 52/1956 Zb. ministra zahraničných vecí z 9. júla 1956 o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946 (Poznámka: Ale vo vyhláške 94/1958 Zb. je už použitý tvar Barma)
 8. Barma. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 9. a b Myanmar. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 466.
 10. barmský. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 11. a b Countries Me-My [online]. rulers.org, [cit. 2020-04-24]. Dostupné online.
 12. Naša veda. [s.l.] : Slovenská Akademiá Vied., 1956. 638 s. Dostupné online.
 13. a b c HEGEROVÁ, Katarína. Barma je Mjanmarsko. Kultúra slova, 1999, roč. 26, čís. 3, s. 187 – 188. Dostupné online [cit. 2020-04-24]. ISSN 0023-5202.
 14. Statistical yearbook of the Slovak Republic. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001. 712 s. S. 641.
 15. KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef. Jazyky sveta v priestore a čase. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Veda, 1996. 356 s. ISBN 80-224-0459-4.
 16. GRÁC, Róbert; SLAVÍK, Vladimír. Priestorové aspekty formovania siete zastupiteľských úradov v kontexte zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Geografický časopis (Bratislava: Geografický ústav SAV), 2010, roč. 62, čís. 3, s. 237 – 258. Dostupné online [cit. 2020-04-24]. ISSN 2453-8787.
 17. Zoznam zmenených názvov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, rev. 2019-05-15, [cit. 2020-04-24]. Dostupné online.
 18. Mjanmarsko. In: Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4.
 19. RUMÁNEK, Ivan. Pravopis a používanie ázijských slov v slovenčine (I). Slovenská reč, 1996, roč. 61, čís. 1, s. 23 – 29. Dostupné online [cit. 2020-04-24]. ISSN 1338-4279.
 20. Ako prepisovať z orientálnych jazykov do slovenčiny : Praktická príručka. Ed. Anna Rácová, Martina Bucková, Jozef Genzor. Bratislava : Ústav orientalistiky SAV v Slovak Academic Press, 2018. 134 s. ISBN 978-80-89607-70-9. S. 126.
 21. KRUPA, Viktor. Poznámka k normalizácii a regulácii jazyka. Filozofia, 2000, roč. 55, čís. 5, s. 421 – 422. Dostupné online [cit. 2020-04-24]. ISSN 2585-7061.
 22. Barma [online]. bubo.sk, [cit. 2020-04-24]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mjanmarsko

Zoznam bibliografických odkazov upraviť

BEČKA, J. Dějiny Barmy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2007. ISBN 978-80-7106-520-3