Index ľudského rozvoja

Index ľudského rozvoja (angl. Human Development Index, skr. HDI) je porovnávací údaj chudoby, gramotnosti, vzdelania, priemernej dĺžky života, pôrodnosti a ďalších faktorov štátov sveta vypracúvaný Organizáciou Spojených národov (OSN). Štandardne sa používa na meranie potenciálnej sociálnej prosperity. Index vymyslel v roku 1990 pakistanský ekonóm Mahbúb al-Hak (angl. Mahbub ul Haq) a od roku 1993 ho OSN používa vo svojej ročnej správe.

World map representing the inequality-adjusted Human Development Index categories (based on 2018 data, published in 2019).[1]
     0.800–1.000 (very high)
     0.700–0.799 (high)
     0.550–0.699 (medium)
     0.350–0.549 (low)
     Data unavailable

HDI zahŕňa údaje štátu v troch základných pohľadoch na ďalší potenciálny rozvoj ľudských zdrojov.

 • Dlhý a zdravý život meraný priemernou dĺžkou pri narodení.
 • Vedomosti merané gramotnosťou dospelého obyvateľstva (dve tretiny váhy hodnoty údaju) a počtom prihlásených na školy prvého, druhého a tretieho stupňa (tretina váhy hodnoty údaju).
 • Slušný životný štandard meraný hrubým domácim produktom na hlavu v parite kúpnej sily v medzinárodných dolároch.

Alternatívny spôsob merania chudoby štátu je index ľudskej chudoby (HPI).

Spôsob výpočtu HDI upraviť

Vo všeobecnosti sa na transformáciu premennej, povedzme  , na bezjednotkový index v rozmedzí hodnôt 0 až 1 (čo umožňuje rôzne indexy sčítať spolu) používa nasledovný vzorec:

 •  -index =  

kde   a   sú najnižšie a najvyššie hodnoty, aké môže premenná   nadobudnúť.

Index ľudského rozvoja je priemerom nasledujúcich troch indexov:

 • Index priemernej dĺžky života (Life Expectancy Index) =  
 • Index vzdelania (Education Index) =  
  • Index gramotnosti dospelej populácie (Adult Literacy Index, ALI) =  
  • Index zápisu do škôl (Gross Enrollment Index, GEI) =  
 • Index HDP (GDP Index) =  

LE: Priemerná dĺžka života (Life expectancy)
ALR: Gramotnosť (Adult literacy rate)
CGER: Kombinový pomer zápisu do škôl (Combined gross enrolment ratio)
GDPpc: HDP na hlavu v medzinárodných dolároch (GDP per capita at PPP in USD)

Správa z roku 2005 upraviť

Zo správy z roku 2005 vo všeobecnosti vidieť, že index ľudského rozvoja sa zvyšuje s dvoma výnimkami: bývalé štáty Sovietskeho zväzu a štáty subsaharskej oblasti, ktoré vykazujú dlhodobý pokles. Zhoršenie vzdelávania, ekonomík a miery úmrtnosti prispelo ku klesaniu pre prvú skupinu štátov, pričom HIV/AIDS a s tým spojená úmrtnosť je hlavný dôvod poklesu v druhom prípade.

Väčšina údajov, z ktorých správa čerpá, je z roku 2003, prípadne sú staršie. Nie pre všetky členské štáty OSN sú nevyhnutne k dispozícii informácie, preto chýbajú (nerátajúc miništátiky) Afganistan, Irak, Libéria, Kórejská ľudovodemokratická republika, Srbsko a Čierna Hora a Somálsko. Tieto štáty podľa odhadov patria do kategórie so stredným alebo nízkym indexom ľudského rozvoja.

HDI pod 0,5 je označovaný ako nízky rozvoj. Z 32 štátov v tejto kategórii je 30 v Afrike a všetkých 10 najslabších je z čierneho kontinentu. Jednoznačne najvyšší index v tejto oblasti má Južná Afrika, ktorá je s HDI 0,658 na 120. mieste.

Index 0,8 a viac sa považuje za vysoký rozvoj. Patria sem štáty západnej Európy, Austrálie, Kanada, Spojené štáty a Japonsko. Ostatné štáty s nižším indexom ľudského rozvoja, ktoré však deklarujú vysoký rozvoj, sú Kórejská republika (28. miesto v zozname správy), Kostarika (47.), Kuba (52.) a Panama (56.).

Poznámka: Číslo v zátvorke za štátom znamená rozdiel v umiestnení v porovnaní s predchádzajúcou správou.

30 štátov s najvyšším HDI (HDI v rozmedzí od 0,963 do 0,878) upraviť

 1.   Nórsko (=)
 2.   Island (↑ 5)
 3.   Austrália (=)
 4.   Luxembursko (↑ 11)
 5.   Kanada (↓ 1)
 6.   Švédsko (↓ 4)
 7.   Švajčiarsko (↑ 4)
 8.   Írsko (↑ 2)
 9.   Belgicko(↓ 3)
 10.   Spojené štáty (↓ 2)

10 štátov s najnižším HDI (HDI v rozmedzí od 0,281 do 0,379) upraviť

Vrchné/spodné 3 štáty podľa regiónu upraviť

Afrika upraviť

51.   Seychely (↓ 16)
58.   Líbya (=)
65.   Maurícius (↓ 1)
...
175.   Burkina (=)
176.   Sierra Leone (↑ 1)
177.   Niger (↓ 1)

Ázia upraviť

11.   Japonsko (↓ 2)
22.   Hongkong (↑ 1)
23.   Izrael (↓ 1)
...
139.   Bangladéš (↓ 1)
140.   Východný Timor (↑ 18)
151.   Jemen (↓ 2)

Európa upraviť

1.   Nórsko (=)
2.   Island (↑ 5)
4.   Luxembursko (↑ 11)
...
100.   Gruzínsko (↓ 3)
101.   Azerbajdžan (↓ 10)
115.   Moldavsko (↓ 2)

Severná Amerika upraviť

5.   Kanada (↓ 1)
10.   Spojené štáty (↓ 2)
30.   Barbados (↓ 1)
...
116.   Honduras (↓ 1)
117.   Guatemala (↑ 4)
153.   Haiti (=)

Austrália a Oceánia upraviť

3.   Austrália (=)
19.   Nový Zéland (↓ 1)
54.   Tonga (↑ 9)
...
118.   Vanuatu (↑ 11)
128.   Šalamúnove ostrovy (↓ 4)
137.   Papua-Nová Guinea (↓ 4)

Južná Amerika upraviť

34.   Argentína (=)
37.   Čile (↑ 6)
46.   Uruguaj (=)
...
88.   Paraguaj (↑ 1)
107.   Guyana (↓ 3)
113.   Bolívia (↑ 1)

Štáty s najvyšším HDI v predchádzajúcich rokoch upraviť

Krajiny, ktoré mali najvyššie HDI v jednotlivých rokoch.

Štáty, ktoré správa neobsahuje upraviť

Nasledovné štáty a závislé územia nie sú v správe OSN z roku 2005 zaradené, nakoľko neboli k dispozícii všetky nevyhnutné údaje.

Afrika

Ázia

Európa

Austrália a Oceánia

* Správa neobsahuje údaje o Taiwane, ktorý OSN neuznala za samostatný štát. Výpočty tamojšej vlády Archivované 2006-07-23 na Wayback Machine uvádzajú HDI 0,910 za rok 2003. V takomto prípade by Taiwan obsadil 25. miesto - za Gréckom a pred Singapurom.

Referencie upraviť

 1. Human Development Report 2019 – "Human Development Indices and Indicators" [online]. HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme, [cit. 2019-12-09]. S. 22–25. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Anglicky: