Malá slovenská encyklopédia

Malá slovenská encyklopédia je jednozväzková všeobecná encyklopédia vytvorená kolektívom pracovníkov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied (EÚ SAV) pod vedením Anny Procikovej, publikovaná EÚ SAV a vydavateľstvom Goldpress Publishers v roku 1993 (uzávierka textov bola 31. mája 1993). Na jej tvorbe sa podieľalo vyše 200 autorov a konzultantov. Encyklopédia obsahuje vyše 40 000 stručných hesiel.[1] Pri niektorých heslách sú tabuľky (napr. periodická tabuľka,[2] tabuľky so základnými informáciami o štátoch ap.), avšak žiadne obrázky.

Malá slovenská encyklopédia

Pôvodný jazyk slovenčina
Krajina vydania Slovensko
Nakladateľstvo originálneho vydania Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers
Dátum 1. vydania originálu 1993
ISBN 1. vydania originálu ISBN 80-85584-12-3
Literárny žáner encyklopédia

Ohlasy upraviť

Odborník na technickú terminológiu Ján Stoffa v recenzii v časopise Kultúra slova (1994) zhodnotil terminologickú a jazykovú úroveň encyklopédie ako nadpriemerne vysokú. Za závažnú systémovú chybu pokladá to, že v mnohých prípadoch sa „do heslára [...] dostali pojmy podradené pojmu, ktorý v heslári chýba a ktorý sa navyše používa pri definovaní príslušných podradených pojmov“ (napr. borovička, cherry brandy, koňak, slivovica a whisky sú v samostatných heslách definované ako druh destilátu, heslo destilát ale chýba). Stoffa tiež encyklopédii vytkol, že pri niektorých heslách používa nevhodné synonymá (napr. pri hesle teplota topenia je to synonymum bod topenia, kým synonymum teplota tavenia v heslári chýba), v textoch niektorých hesiel uvádza termíny, ktoré sa už nemajú používať (napr. termoset namiesto správneho reaktoplast) alebo sú nesprávne (napr. hromozvod namiesto správneho bleskozvod), v niektorých prípadoch ako synonymá uvádza termíny, ktoré majú odlišný obsah (napr. dielektrikum a izolant, pričom namiesto izolantu mal byť použitý presnejší termín elektrický izolant) a upozornil na niektoré ďalšie jazykové a systémové nedostatky, zároveň však konštatoval, že „sa týkajú iba veľmi malej časti celkového počtu termínov“„hodnotu diela podstatne neovplyvňujú“.[3]

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. Malá slovenská encyklopédia, Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied; Goldpress Publishers, 1993, str. [4]-5, 7, ISBN 80-85584-12-3 
  2. „periodická sústava prvkov“, Malá slovenská encyklopédia, Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied; Goldpress Publishers, 1993, str. 542, ISBN 80-85584-12-3 
  3. Stoffa, Ján (1994), „O terminologickej úrovni Malej slovenskej encyklopédie“, Kultúra slova 28 (2): 107-111, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1994/2/ks1994-2.html