Medzinárodné štandardné číslo knihy

medzinárodný štandardný kód knihy, ktorý presne identifikuje knihu

Medzinárodné štandardné číslo knihy (International Standard Book Number, skr. ISBN) je medzinárodný štandardný kód knihy, ktorý presne identifikuje knihu, malo by to byť jednoznačné číslo (nemali by existovať dve knihy s rovnakým ISBN). Ďalšie vydanie toho istého diela má nové číslo ISBN.

Čiarový kód a ISBN-13 na obale knihy

ISBN je špecifikované medzinárodnou normou ISO 2108.

Každá krajina má svoje identifikačné znaky na začiatku, Slovensko spolu s Českom má číslo 80. ISBN zabezpečuje národná agentúra, na Slovensku to je Slovenská národná knižnica.

V knihe sa môže vyskytnúť viacero čísel ISBN, pokiaľ ide o viaczväzkové dielo. Jedno číslo je spoločné pre všetky diely a druhé je ISBN konkrétneho zväzku. Stáva sa, že vydavateľstvo sa dopustí chyby a všetky zväzky majú iba jedno ISBN, čiže je čiastočne narušená jednoznačnosť ISBN.

Zhoda ISBN s číslom publikácie je viac výnimkou ako pravidlom. Je na to niekoľko dôvodov: V ISBN sa môže použiť 0 ako číslo knihy, nie všetky ISBN kódy sa musia využiť, vydavateľstvá môžu mať pridelené viac ako jedno ISBN, mnohé vydavateľstvá začali svoju činnosť pred zavedením ISBN.

Štruktúra ISBN

upraviť

Do konca roku 2006 sa ISBN skladalo z 10 číslic, od roku 2007 pribudli ďalšie tri číslice, ktoré sú vždy buď 978 alebo 979 a predstavujú identifikátor, že ide o číslo ISBN. Rozšírenie o tri číslice teda zvýšilo kapacitu systému ISBN približne dvojnásobne.

ISBN v súčasnosti pozostáva z piatich oblastí, jednotlivé oblasti sú oddelené pomlčkami, niektoré štáty (napr. Maďarsko) namiesto pomlčiek používajú medzery:

  • prvé tri číslice 978 alebo 979: v rámci čiarového kódu EAN 13 informácia, že ide o číslo ISBN
  • jedna až tri číslice: krajina respektíve jazyková oblasť
  • 2 až 6 číslic: identifikátor vydavateľstva
  • 1 až 5 číslic: poradové číslo knihy v danom vydavateľstve v systéme ISBN
  • kontrolná číslica

Keď vydavateľstvo vyčerpá všetky čísla z prideleného rozsahu, je mu pridelený nový identifikátor, obvykle s menším počtom číslic.

Kontrolná číslica pre ISBN 10

upraviť

Pre ISBN 10 sa kontrolná číslica získa tak, aby zvyšok po delení váženého súčtu všetkých číslic jedenástimi bol nulový. Kontrolná číslica teda môže mať i hodnotu 10, tá sa zapisuje znakom X. Ako váhy sa používajú čísla (zľava doprava) 10, 9, 8, …, 3, 2, 1 (pre kontrolnú číslicu).

Príklad kontroly platnosti ISBN-10
Skupina Vydavateľ Vydanie Kontrola
ISBN 8 0 2 0 4 0 1 0 5 9
váhy 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
výsledok 80 + 0 + 16 + 0 + 24 + 0 + 4 + 0 + 10 + 9

Výsledný súčet je 143, kontrola: 143 mod 11 = 0 (143 = 13 · 11), ISBN 80-204-0105-9 je platné.

Kontrolná číslica je navrhnutá tak, že by muselo dôjsť až ku dvom presne definovaným preklepom, aby výsledné číslo bolo platné.

Kontrolná číslica pre ISBN 13

upraviť

Pre ISBN 13 sa kontrolná číslica vypočíta tak isto, ako sa počíta v systéme čiarového kódu EAN 13.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť