Zoznam slovenských tlačených encyklopédií

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam tlačených encyklopédií, lexikónov, výkladových a terminologických slovníkov (okrem čisto jazykových slovníkov) napísaných (aspoň sčasti) slovenskými autormi (t.j. neobsahuje len encyklopédie písané v slovenčine a neobsahuje encyklopédie v slovenčine, ktoré sú len prekladmi).

Zahrnuté sú aj knihy, ktoré sa na typické encyklopédie veľmi nepodobajú, ale sami seba označujú ako encyklopédia (napr. viaceré knihy z edície Malá moderná encyklopédia).

Vynechané sú:

  • texty určené výslovne pre deti
  • „atlasy“ živočíchov, rastlín a neživej prírody
  • slovníky skratiek
  • názvoslovné technické normy (STN resp. ČSN) a
  • z dôvodu nedostupnosti bližších údajov (okrem 1 výnimky) aj terminologické slovníky uverejnené v časopise Slovenské odborné názvoslovie (1953-1961)

Všeobecné encyklopédieUpraviť

Slováci sú autormi viacerých hesiel najmä v nasledujúcich uhorských a českých všeobecných encyklopédiách:

Encyklopédie zamerané na Slovensko (Uhorsko) vo všeobecnej rovineUpraviť

Všeobecné vlastivedné encyklopédie Slovenska (Uhorska)Upraviť

ObceUpraviť

Slovenská ľudová kultúraUpraviť

Všeobecné biografie SlovákovUpraviť

Všeobecné biografie obcí a regiónovUpraviť

OdborovéUpraviť

Prírodné vedy, technika a remesláUpraviť

ChémiaUpraviť

Fyzika, doprava a technikaUpraviť

Informatika, počítače a knihovníctvoUpraviť

Matematika a štatistikaUpraviť

Astronómia a letectvoUpraviť

Biológia, ekológia, poľnohospodárstvoUpraviť

Medicína (aj veterinárna) a farmáciaUpraviť

Architektúra a stavebníctvoUpraviť

Geológia, geodézia, kartografia, geografia, meteorológiaUpraviť

RemesláUpraviť

Spoločenské vedy a umenieUpraviť

Film, divadlo, výtvarné umenie, hudbaUpraviť

LiteratúraUpraviť

Dejiny, archeológiaUpraviť

NáboženstvoUpraviť

Psychológia, pedagogika, osvetaUpraviť

JazykovedaUpraviť

EkonómiaUpraviť

PrávoUpraviť

Ostatné spoločenské vedyUpraviť

Šport, turizmus, vojenstvo a požiarnictvoUpraviť

ZdrojeUpraviť

  1. REMKO, BOHÁČ, Milan, Andrej. Základná terminológia vo farmaceutickej a medicínskej chémii. Farmaceutický Obzor (Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita), roč. LXXXV, čís. 5-6, s. 99 - 112. ISSN 0014-8172.