Slovensko (encyklopédia Vydavateľstva Obzor)

Slovensko je šesťzväzková rozsiahla vlastivedná encyklopédia Vydavateľstva Obzor o Slovensku, ktorá vychádzala v rokoch 1971 - 1980. Patrí medzi najvýznamnejšie diela, ktoré v Obzore vyšli.[1]

Jednotlivé diely sú tieto:

Jednotlivé zväzky majú okolo 700-900 strán veľkého formátu. Náklad I. zväzku bol 22 500 kusov (1. vyd), II. zväzku 40 000, III. zväzku 1. diel 40 000, III. zväzku 2. diel 40 000, IV. zväzku I. diel 28 000, , IV. zväzku II. diel 28 000 kusov.

Encyklopédia je (aj v rámci jednotlivých zväzkov) radená tematicky, nie abecedne. Poskytuje syntetický obraz dejín Slovenska, jeho prírodného prostredia, informuje aj o hospodárstve a vtedajšej spoločnosti, o slovenskej ľudovej kultúre, dejinách slovenskej literatúry, umenia a vedy aj o ich vtedajšom stave.

Referencie upraviť

  1. Obzor. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 1, A – O. Bratislava : Veda, 1984. 744 s. S. 645.

Bibliografický odkaz upraviť

  • TIBENSKÝ, Ján a kol. Slovensko. [zv.] 1 Dejiny. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1971. 856 s.
  • TIBENSKÝ, Ján a kol. Slovensko. [zv.] 1 Dejiny. 2., preprac. a dopln. vyd. Bratislava: Obzor, 1978. 1036 s.
  • LUKNIŠ, Michal a kol. Slovensko. [zv.] 2 Príroda. 1.vyd. Bratislava: Obzor, 1972. 917 s.
  • PLESNÍK, Pavel a kol. Slovensko. [zv.] 3 1. časť, Ľud. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1975. 732 s.
  • FILOVÁ, Božena a kol. Slovensko. [zv.] 3 2. časť, Ľud. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1975. 485 s.
  • ŠMATLÁK, Stanislav a kol. Slovensko. [zv.] 4 1. časť, Kultúra. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1979. 992 s.
  • ROSENBAUM, Karol (ed.) a kol. Slovensko. [zv.] 4 2. časť, Kultúra. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1980. 951 s.

Zdroj upraviť

  • KOLEKTÍV: Kniha '87: zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin: Matica slovenská, 1988.