Michal Lukniš

slovenský geograf

Prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc. (* 26. február 1916, Zlatno - † 20. september 1986, Malacky) bol významný slovenský geograf a vysokoškolský profesor, zakladateľ a prvý vedúci Katedry fyzickej geografie (1952 - 1960) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Venoval sa prevažne geomorfologickému výskumu. Položil základy geomorfologického výskumu na Slovensku a vytvoril školu, ktorá dosahovala vysokú medzinárodnú úroveň.

Michal Lukniš
slovenský geograf
Narodenie26. február 1916
Zlatno
Úmrtie20. september 1986 (70 rokov)
Malacky

Život upraviť

Narodil sa v obci Zlatno, okr. Zlaté Moravce. V Zlatých Moravciach absolvoval gymnázium. Ďalej pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde bol žiakom profesora Jána Hromádku. Bol predstaviteľom regionálnej geografickej školy. S jeho menom sa spája rozvoj modernej geomorfológie, geomorfologického mapovania a regionálnej geografie. Jeho geomorfologická škola dosiahla medzinárodný význam. V roku 1977 bol ocenený Národnou cenou SSR. Ako prvý geograf v Česko-Slovensku začal s podrobným geomorfologickým mapovaním, zaujímal sa aj o problematiku regionálnej geografie, územného rozvoja a problematiku životného prostredia. Ako univerzitný profesora pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol aj prvým predsedom Slovenskej geografickej spoločnosti (pôvodne Slovenskej zemepisnej spoločnosti).

Vedecká činnosť upraviť

Bol členom Vedeckej rady PFUK, zakladateľ Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, predseda Geografického ústavu SAV v rokoch 1955-1970.

  • zakladateľ Geografického časopisu a spoluzakladateľ ďalších vedeckých periodík, organizátor a spolupracovník v oblasti vied o zemi
  • organizačná činnosť pri vzniku Tatranského národného parku, neskôr v Poradnom zbore TANAP
  • významne sa podieľal na spracovaní Slovenskej vlastivedy (1973), Encyklopédie Slovenska (1970-1980), Atlasu Slovenska (1980) a ďalších diel, ktoré sú piliermi prírodovedného poznania Slovenska
  • položil základy a rozvinul geografický výskum v modernej geomorfológii, venoval sa aj humánnej a regionálnej geografii, jeho geomorfologická škola dosiahla medzinárodný význam
  • práca „Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia“ a podrobná geomorfologická mapa Vysokých Tatier predstavujú vrchol svetovej geografickej literatúry

Ocenenie upraviť

  • za dielo o Vysokých Tatrách mu bola udelená Národná cena Slovenskej republiky (1977)
  • jeho život a práca boli v roku 1991 ocenené udelením Radu Tomáša Garrigua Masaryka  in memoriam. 

Referencie upraviť