Otvoriť hlavné menu

Biografia (z gréckeho bio, čo znamená život, a graphein, čo znamená písať) alebo životopis je žáner literatúry alebo iných médií (napr. film) založený na opise života a prípadne diela nejakej osoby, spravidla osobnosti.

Môže sa nazývať aj umelecký alebo vedecký životopis. Podrobnou opisnou formou (často esejistickou formou) zachytáva všetko, čo sa týka umelcovho alebo vedcovho života, napr. detstvo, domov, rodinné prostredie, priebeh profesionálnej prípravy, významní učitelia, osobnosti alebo i vplyvy v kultúrnom prostredí, sebareflexie tvorby, ohlasy, spomienky iných, ocenenia a pod. K tomu sú prikladané aj fotografie, recenzie, kritiky, listová korešpondencia, resp. aj iné materiály.