Český etymologický slovník

Český etymologický slovník je etymologický slovník češtiny zostavený lingivstom Jiřím Rejzekom a vydaný v roku 2001. Obsahuje cca 11 000 základných hesiel,[1] približne 21 000 odvodených slov a takmer 64 000 odkazov na slová iných jazykov. Slovník je koncipovaný pre používanie širokou verejnosťou, vzhľadom na svoju obsiahlosť a erudovanosť je tiež vhodným zdrojom pre odbornú lingvistickú obec.

Český etymologický slovník

Autor Jiří Rejzek
Pôvodný jazyk čeština
Krajina vydania Česko
Nakladateľstvo originálneho vydania Leda, spol. s r. o.
Počet vydaní originálu 1
Dátum 1. vydania originálu 2001
ISBN 1. vydania originálu ISBN 8085927853

Koncepcia upraviť

Slovník obsahuje po predhovore (s. 7-9) prehľad jazykov (s. 9-20), kapitolu „K jazykovým zmenám“ (s. 21-31) na uvedenie bežného čitateľa do problematiky preberania slov a etymologických výkladov. Úvodná časť je zakončená prehľadom skratiek, vysvetliviek a značiek spolu s vysvetlením niektorých lingvistických termínov (s. 32-37) a zoznamom základnej literatúry (s. 38-39). Slovníková časť (s. 43-752) obsahuje abecedne usporiadané heslá (od „a“ po „žvýkat“). Pri hesle je uvedená jeho pôvodná podoba a pôvodný význam, pri starých českých slovách aj ich podoby v ďalších slovanských jazykoch (hlavne v poľštine, ruštine, chorvátčine, srbčine a pokiaľ je doložená aj v staroslovienčine), tiež rekonštruovaná praslovanskáindoeurópska podoba.[2]

Autori upraviť

Autorom slovníka je Jiří Rejzek, odborným recenzentom Eva Havlová, odbornú jazykovú spoluprácu poskytol Sáva Heřman, Helena Kurzová a Olga Schulzová. Grafickú úpravu a prípravu obálky vykonal Marek Jodas. Slovník vydalo nakladateľstvo Leda, spol. s r. o. vo Vozniciach (zodpovedná redaktorka: Svatava Matoušková) a vytlačila Těšínska tiskárna v Českom Tešíne. Leda slovník opätovne vydala v nezmenenej podobe v roku 2012.

Referencie upraviť

Literatúra upraviť

  • Rejzek, Jiří (2001), Český etymologický slovník, Vozice: Leda, ISBN 8085927853 , 752 s.
  • Rejzek, Jiří (2012), Český etymologický slovník (2. nezm. vyd.), Vozice: Leda, ISBN 9788073352967 , 752 s.
  • Rejzek, Jiří (2015), Český etymologický slovník (3. vyd. (2. přeprac. a rozšíř.) vyd.), Praha: Leda, ISBN 9788073353933 , 823 s.
Recenzie

Pozri aj upraviť