Chorvátčina

slovanský jazyk

Chorvátčina je slovanský jazyk, ktorý sa predovšetkým používa v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, v srbskej provincii Vojvodina a v ostatných susedných krajinách.

Chorvátčina
(hrvatski jezik)
ŠtátyChorvátsko, Bosna a Hercegovina
RegiónBalkánsky polostrov
Počet hovoriacichokolo 7 miliónov
Poradie78.
KlasifikáciaIndoeurópske jazyky
Písmolatinka
Postavenie
Úradný jazykChorvátsko Chorvátsko
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina
Srbsko Srbsko (Vojvodina Vojvodina)
Európska únia Európska únia
RegulátorInštitút pre chorvátsky jazyk a jazykovedu
Jazykové kódy
ISO 639-1hr
ISO 639-2hrv
ISO 639-3hrv
Wikipédia
Adresahr.wikipedia.org
PomenovanieWikipedija, slobodna enciklopedija
Pozri aj: JazykZoznam jazykov
Bašćanska ploča

Nárečia

upraviť

Hlavné chorvátske nárečia sa tradične delia do troch skupín podľa týchto znakov:

  • podľa opytovacieho zámena „čo“, ktoré znie buď šta (što), kaj alebo ča. Podľa toho sa rozlišuje nárečie štokavské, kajkavské a čakavské. Dubrovačké štokavské nárečie i západné novoštokavské narečie je základom spisovnej formy chorvátčiny.[1]
  • podľa hlásky, ktorá vystriedala v historickom vývoji staré slovanské jať: e, je alebo ije, prípadne i. Tento znak je vodidlom pre označenie nárečí ekavského, jekavského prípadne ijekavského a ikavského.

Štokavské nárečie

upraviť

Štokavské nárečie je dominantné v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a Srbsku.

Kajkavské nárečie

upraviť

Kajkavské nárečie je rozšírené v severnom Chorvátsku. Slovu „čo“ zodpovedá „kaj“. Je charakteristické veľkou podobnosťou so západnými nárečiami slovinčiny, avšak nemá dvojné číslo. Zvuku „jať“ zodpovedá „e“.

Čakavské nárečie

upraviť

Čakavské nárečie je rozšírené v západnom Chorvátsku, hlavne na Istrii, Kvarnere a Dalmácii. Slovu „čo“ zodpovedá „ča“. Toto nárečie obsahuje početné výpožičky z taliančiny. Rovnako ako v prípade štokavského nárečia, na základe hlásky jať sa rozlišuje ikavský, ekavský a jekavský variant. Nevšedným rysom čakavského dialektu je jeho archaický prízvuk – spomedzi všetkých slovanských jazykov sa voľný, pohyblivý a melodický prízvuk v čakavskej chorvátčine najviac približuje prízvuku praslovančiny. Napríklad:

Pôvod ekavsky ikavsky ijekavsky
vrěme vreme vrime vrijeme
lěp lep lip lijep
devojka divojka djevojka
věran veran viran vjeran
selo selo selo selo
trěbati trebati tribati trebati
grějati grejati grijati grijati
 
Chorvátske dialekty

Abecedy a výslovnosť

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Chorvátska abeceda

Chorvátčina sa zapisuje latinkou. Zápis v abecede je fonetický. Je založená na práci Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisaňa Ljudevita Gaja v roku 1830.

Príklady

upraviť
Angličtina Hornolužická srbčina Chorvátčina Srbčina
Compare Přirunanje Usporedba Поређење (Poređenje)
Europe Europa Europa Европа (Evropa)
Netherlands Nižozemska Nizozemska Холандија (Holandija)
Italians Italčenjo Talijani Италијани (Italijani)
Universe Uniwersum, swětnišćo Svemir Васиона (Vasiona)
Spine Rjap Kralježnica Кичма (Kičma)
Air Powětr Zrak Ваздух (Vazduh)
Education Kubłanje, wukubłanje Odgoj Васпитање (Vaspitanje)
Week Tydźeń Tjedan Седмица (Sedmica)
History Stawizny Povijest Историја (Istorija)
Pantaloons Cholowy Hlače Панталоне (Pantalone)
Belly Brjuch Trbuh Стомак (Stomak)
Science Wěda Znanost Наука (Nauka)
Personally Wosobnje Osobno Лично (Lično)
Persona Wosoba Osoba Лице (Lice)
United Nations Zjednoćene narody Ujedinjeni Narodi Уједињене Нације (Ujedinjene Nacije)
Bread Chlěb Kruh Хлеб (Hleb)
Artificial Kumštny Umjetno Вештачки (Veštački)
Cross Křiž Križ Крст (Krst)
Democracy Demokratija Demokracija Демократија (Demokratija)
Detection Spóznaće Spoznaja Сазнање (Saznanje)
Island Kupa Otok Острво (Ostrvo)
Officer Oficěr Časnik Официр (Oficir)
Road traffic Nadróžny wobchad Cestovni promet Друмски саобраћај (Drumski saobraćaj)
Autobahn Awtodróha Autocesta Аутопут (Autoput)
Length Dołhosć Duljina Дужина (Dužina)
Association Udruga Удружење (Udruženje)
Factory Fabrika, twornja Tvornica Фабрика (Fabrika)
General Powšitkowny Opće Опште (Opšte)
Christ Chrystus Krist Христoс (Hristos)
I'm sorry Wodajće prošu Oprosti Извини (Izvini)
Native language standard Maćernorěčny standard Materinski jezični standard Матерњи језички стандард

Referencie

upraviť
  1. (chorv.) Kolo Matice hrvatske 2, 2014. Archivované 2017-06-07 na Wayback Machine Radoslav Katičić: Zlatna formula hrvatskoga jezika: ča-kaj-što Tu se lijepo pokazuje kako je ča-kaj-što do­ista zlatna formula hrvatskoga jezika. Ona na­ime obuhvaća i hrvatski standardni jezik koji se na površan pogled čini ka­o da je samo što, a nimalo ča i kaj. Tako nam ga u našem školovanju i prikazuju. Ali taj standardni jezik nije drugo nego dijalektalna stilizacija s dosljedno provedenim novoštokavskim ijekavskim dijalekatskim obilježjima. Ta stilizacija polazi i od područja kaj, i od područja ča, a i kad polazi od područja što nije ista s nikojim organskim štokavskim govorom, nego je upravo to što jest: dijalekatska stilizacija. Stoga formula ča-kaj-što obuhvaća i hrvatski standardni jezik, i obuhvaća ga upravo onako kako hrvatskomu standardnom jeziku valja pristupati... naš standardni jezik nije izveden ni iz kojega narodnoga govora, ni iz kojega zase­oka. On je izveden iz sve cjeline hrvatskoga pisanja i jezičnoga stvaranja. ...zlatna formula ča-kaj-što pro­istječe iz svega što jest hrvatski jezik i upućuje na njegovu cjelovitost... Uz to, zlatna formula upućuje na pravi pristup tomu standardnom jeziku, pristup ne s gledišta dijalektološke ekspertize, nego sve cjelovite povijesti hrvatskoga pisanja.

Externé odkazy

upraviť