S portálom je prepojených 592 článkov.


Jazykový portál

Jazyk je systém symbolov známych ako lexémy. Veda skúmajúca jazyk z hľadiska jednotiek, stavby, vývinu a funkcií sa nazýva lingvistika alebo jazykoveda. Ľudský jazyk ako spôsob komunikácie je prírodný fenomén. Na svete je mnoho prírodných jazykov (čiže takých, ktoré vznikli prirodzeným vývinom), ale existujú aj umelé jazyky, ako napríklad esperanto, a mnoho programovacích jazykov ako Java alebo Python.

Jazykový index
Slovanské jazyky Románske jazyky Germánske jazyky Ugrofínske jazyky
Charakteristika vybraného jazyka
Slovenčina alebo slovenský jazyk je indoeurópsky jazyk. Patrí do skupiny západoslovanských jazykov (spolu s češtinou, poľštinou a lužickou srbčinou).

Po slovensky sa hovorí na Slovensku (asi 5 miliónov ľudí) a ďalej v týchto krajinách (uvedené sú počty zahraničných Slovákov odhadované (krajinskými spolkami a zastupiteľskými úradmi) / oficiálne údaje za rok 2000/2001):

a v ďalších krajinách. Celkový odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí roku 2001 je 2 016 000.

Slovenské nárečia sa značne rôznia medzi sebou a delia sa na 3 skupiny:

Kategórie
Vedeli ste, že...
Obrázok týždňa

Etruština (Zaniknutý jazyk starých Etruskov

Ocenené články
Najlepšie články

Esperanto
Čo je Najlepší článok?

Dobré články
Dévanágarí
Toki pona
Čo je Dobrý článok?

Správcovia portálu

Tento portál založil v roku 2008 Svalnac2.

Potrebujeme aj Tvoju pomoc pri tvorbe a úprave nasledujúcich článkov
Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť


Krajiny a regióny