S portálom je prepojených 599 článkov.


Jazykový portál

Jazyk je systém symbolov známych ako lexémy. Veda skúmajúca jazyk z hľadiska jednotiek, stavby, vývinu a funkcií sa nazýva lingvistika alebo jazykoveda. Ľudský jazyk ako spôsob komunikácie je prírodný fenomén. Na svete je mnoho prírodných jazykov (čiže takých, ktoré vznikli prirodzeným vývinom), ale existujú aj umelé jazyky, ako napríklad esperanto, a mnoho programovacích jazykov ako Java alebo Python.

Jazykový index
Slovanské jazyky Románske jazyky Germánske jazyky Ugrofínske jazyky
Charakteristika vybraného jazyka
Japončina (日本語, Prehrať Nihongo) - alebo pre tých, ktorí ju považujú za viacero jazykov japonské jazyky - je jazyk z jazykovej skupiny japonsko-rjúkjuských jazykov (pre tých, ktorí považujú rjúkjuštinu za nárečie japončiny, je japončina izolovaný jazyk).

Jazyk používa vyše 127 miliónov ľudí hlavne v Japonsku ale aj v japonských emigračných komunitách po celom svete. Je aglutinačným jazykom a je charakteristická systémom zdvorilostného oslovovania, ktorý odráža hierarchický charakter japonskej spoločnosti. Pomocou slovesných tvarov a špecifickej slovnej zásoby sa naznačuje vzájomné postavenie hovoriaceho a poslucháča. Zvuková zásoba japončiny je relatívne malá a má systém japonského výškového akcentu, ktorým sa rozlišuje význam slov a ktorý vznikol v 8. storočí.

Písaná japončina využíva hlavne znakové písmo zvané kandži, a dva sylabáry (slabičné abecedy) zvané hiragana a katakana. Grafémy kandži, hiragany aj katakany boli odvodené z čínskych znakov. latinka japončina (po japonsky rómadži) sa v modernom jazyku používa najmä na mená spoločností, na reklamy a pri zápise do počítača. Západné arabské číslice sa používajú na zápis čísel, čínske/japonské číslovky sa však tiež bežne vyskytujú.

Japonská slovná zásoba je značne ovplyvnená výpožičkami slov z iných jazykov. Obrovský počet bol prebraný z čínštiny alebo vytvorený na čínskom základe počas obdobia aspoň 1500 rokov. Od neskorého 19. storočia prebrala japončina aj nespočetné množstvo slov zo západných jazykov, najmä z angličtiny.

Gramatika

upraviť

Japončina nemá rody, členy, množné číslo (počet vecí sa určuje tzv. počítadlami-slovami za číslom) ani zámenné prípony v časovaní slovies. Morfologicky má len dva časy: minulý a prítomný.

Slovosled je typu: podmet + predmet + prísudok. Príklad: Veta Pán Tanaka je jablko má v japončine slovosled:

PODMET PREDMET PRÍSUDOK
|pán Tanaka| |jablko| |je|

Otázka sa tvorí pomocou slovka "ka" na konci vety. Príklad:

Tanaka-san wa ringo o tabemasu. - Pán Tanaka je jablko/jablká.
Tanaka-san wa ringo o tabemasu ka. - Je pán Tanaka jablko/jablká?
田中さんはりんごを食べますか。
Kategórie
Vedeli ste, že...
Obrázok týždňa

Louis Braille v normálno tlačenom aj brailovom písme
Ocenené články
Najlepšie články

Esperanto
Čo je Najlepší článok?

Dobré články
Dévanágarí
Toki pona
Čo je Dobrý článok?

Správcovia portálu

Tento portál založil v roku 2008 Svalnac2.

Potrebujeme aj Tvoju pomoc pri tvorbe a úprave nasledujúcich článkov
Ostatné portály