Predmet (jazykoveda)

vetný člen, ktorý syntagmaticky závisí od slovesa

Predmet alebo objekt je vetný člen, ktorý syntagmaticky závisí od slovesa (bez ohľadu na to, aký vetný člen sloveso vyjadruje) alebo zriedkavo od prídavného mena vyjadrujúceho prísudok alebo jadrový výraz polovetnej konštrukcie.

Vyjadruje sa spravidla:

Z pádov môže byť predmet vyjadrený všetkými pádmi okrem nominatívu alebo vokatívu.

Delenie

upraviť

Delenie 1:

Delenie 2:

 • priamy predmet - predmet stojaci po tranzitívnom slovese; môže mať tvar:
  • bezpredložkového akuzatívu - [píše] knihu
  • syntakticky rovnocených konštrukcií, a to:
   • partitívneho genitívu - [pridať] zemiakov
   • záporového genitívu - [nemať] peňazí
 • nepriamy predmet - predmet stojaci po intranzitívnom slovese; môže mať tvar iný ako priamy predmet, teda:
  • podstatného mena (okrem bezpredložkového akuzatívu a rovnocenných konštukcií) - [hovoríme] o výlete, [upustili od] trestu, [dotknúť sa] stromu, [napojiť] vodou
  • neurčitkom - [rozhodli sa] odísť, [prikázal mu] ľahnúť si
  • predmetovou vedľajšou vetou - [nevedel], že/či/kedy/ako/čo/prečo sa to stalo, [povedali], koľko ľudí/ktorí ľudia to boli