Nominatív alebo priamy pád alebo (v niektorých jazykoch aj) prvý pád je gramatický pád vyjadrujúci základný ("slovníkový") tvar skloňovaného slova. Nominatív vyjadruje polohu samostatnosti oproti iným slovám.

Z praktického hľadiska je nominatív vo vete odpoveďou na otázku Kto, čo?

Nominatív v slovenčine upraviť

Nominatív sa používa ako:

Vetné členy vyjadrované v nominatíve:

Iné projekty upraviť