Príslovkové určenie

Príslovkové určenie (iné názvy: adverbiále [staršie: adverbiale[1]], okolnosť, adverbiálne určenie[2][3], okolnostné určenie[3]) je jeden z vetných členov. Je to určenie tretieho stupňa, bližšie určenie prísudku (dobre píše, leží na zemi) alebo prívlastku (veľmi veselý, vysoký ako jedľa).

  1. adverbiale. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
  2. DVONČ et al. Morfológia slovenského jazyka, 1966, S. 616
  3. a b MIKULOVÁ, M., PANEVOVÁ, J. Formy a funkce okolnostních určení v češtině. Určení prostorová a časová. 2021 [1] S. 13
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.