Doplnok

rozlišovacia stránka

Doplnok môže byť:

  • všeobecne: to, čím sa niečo dopĺňa
  • v oblečení: vec dopĺňajúca obyčajné oblečenie, pozri doplnok (oblečenie)
  • skrátene bytový doplnok
  • v jazykovede: vetný člen, ktorý sa vzťahuje zároveň aj na podmet aj na prísudok alebo aj na predmet aj na prísudok, pozri doplnok (jazykoveda)
  • v matematike: viacero významov, pozri matematické významy pod komplement

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Doplnok
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.