S portálom je prepojených 3 510 článkov.


Slovenský portál

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Nezávislosť získala rozdelením Česko-Slovenska v roku 1993. Susedí s Českom, Rakúskom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie.

Od konca 4. st. pr. Kr. prichádza na Slovensko vo viacerých vlnách prvé menovite známe etnikum – Kelti. O ich prítomnosti existujú písomné zmienky v rímskych prameňoch. V 1. st. pr. Kr prichádzajú na Slovensko Dákovia, dochádza k miešaniu keltského a dáckeho obyvateľstva a kultúry.

Prvé slovanské obyvateľstvo osídlilo hlavné územie Slovenska asi v 5. storočí. Slovensko sa stalo súčasťou Samovej ríše v 7. storočí, samostatného Nitrianskeho kniežatstva (koniec 8. storočia – 833) a Veľkej Moravy (833 – cca. 907). Po zániku Veľkomoravskej ríše sa stalo postupne súčasťou Uhorska (od 10. stor.13. stor. do 1918), v ktorom do začiatku 12. storočia tvorilo Nitrianske kniežatstvo (Nitriansko).

V roku 1918 sa Slovensko stalo súčasťou Česko-Slovenska. Slovensko bolo súčasťou Česko-Slovenska do roku 1939, keď vznikla vojnová Slovenská republika. Po 2. svetovej vojne bolo Česko-Slovensko obnovené a dostalo sa do sféry vplyvu ZSSR. V roku 1989 nežná revolúcia ukončila komunistický režim a Česko-Slovensko sa stalo opäť demokratickým štátom. 1. januára 1993 vzniklo samostatné Slovensko, jeden z nástupníckych štátov Česko-Slovenska. Stalo sa tak po 75 rokoch existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov, na základe ústavného zákona schváleného Federálnym zhromaždením ČSFR.

Slovenský index (22. január - 10973 článkov)
! A Á B C Č D Ď E É F G H CH I J K L Ľ M N Ň O Ó P Q R S Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Odporúčaný článok

Bitka pri Trenčíne bolo bojové stretnutie armád Františka II. Rákociho s cisárskou armádou pod vedením gemerála Siegberta Heistera 3. augusta 1708 v ktorom kurucká armáda utrpela ťažké straty bola nútená sa vzdať svojich pôvodných plánov. Bitka bola začiatkom postupnej likvidácie povstania Františka II. Rákociho.

V roku 1708 sa František II. Rákoci rozhodol zorganizovať výpravu svojich vojsk do Sliezska. Plánoval pripraviť cestu pre to aby mohol pruský kráľ Fridrich Wilhelm nastúpiť na Uhorský kráľovský trón. Tým by sily jeho povstania posílili aj sliezske protestantské stavy. Jeho armáda začala postupovať údolím Váhu a pri Trenčíne plánovala prejsť na Moravu. Trenčín však bol v tej dobe v rukách posilnenej cisárskej posádky. Rákoci sprvu jeho dobytie vôbec neplánoval aby neoslaboval svoje sily. Pod vplyvom ostatných kuruckých veliteľov však začal mesto obliehať. V tej istej dobe sa o Rákociho pohyboch dozvedel vhlavný veliteľ cisárskych vojsk v Uhorsku generál Siegbert Heister. Ten aby urýchlil činnosť svojich vojsk, sám velil čelu svojich jazdeckých jednotiek, ktoré rýchlo prenikali do týchto priestorov.

Osobnosť mesiaca

Ľudovít Štúr, vo svojej dobe Ludevít Velislav Štúr (* 28. október 1815, Uhrovec – † 12. január 1856, Modra) bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v polovici 19. storočia, poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen v rokoch 1848-1849, kodifikátor súčasného slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach (okolo 1843), jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848-1849, politik, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ a novinár.

Narodil sa 28. októbra 1815 v obci Uhrovec,ležiacej v južnej časti Strážovských vrchov, ako druhorodený syn národne uvedomelého učiteľa uhrovskej ev.a.v školy,kde získal základne vzdelanie.V roku 1827 odchádza študovať na nižšie gymnázium do Rábu(dnešný Gyor),kde si jeho usilovnosť a bystrosť nadaného žiaka všimol najmä profesor Petz, ktorý bol známy svojím obdivom k antickému umeniu a vzdelanosti. Petz orientoval svojich žiakov aj na diela slovanských autorov a prebudil tak u mladého Štúra záujem o svet Slovanstva. Po absolvovaní dvoch ročníkov v Rábe sa Ľudovít Štúr zapísal na evanjelické lýceum do Bratislavy.


Kategórie

Banská Bystrica · Bratislava · Česko-Slovensko · dejiny Slovenska · geografia Slovenska · Košice · dejiny Košíc · kultúra na Slovensku · Nitra · politika na Slovensku · Prešov · Rakúska monarchia · Slováci · Slovensko · slovenské osobnosti · Trenčín · Trnava · Uhorsko · veda a technika na Slovensku · Veľká Morava · vládcovia Slovenska · Žilina

Zoznamy

Geografia

Politika

Slovenská literatúra


Vedeli ste, že...
  • ... 13 spišských miest bolo 360 rokov v poľskom zálohu za 37 000 kôp českých grošov?
  • ... Bratislava sa v roku 1918 prechodne volala Wilsonovo mesto?
  • ... prvé dôkazy o osídlení územia Slovenska pochádzajú z konca paleolitu?
  • ... Modrý Kameň je mesto s najmenším počtom obyvateľov na Slovensku (1 434 obyvateľov v roku 2002)?
  • ... Celková dĺžka riečnej siete Slovenska je približne 44 943 km?
Obrázok týždňa

Vodná píla z Kvačianskej doliny.

Administratívne členenie Slovenska
Politika na Slovensku
Články

Hlavné články: Slovensko · Dejiny Slovenska · Demografia Slovenska · Geografia Slovenska · Slovenčina
Najlepšie články: Janko Kráľ · Košice · Ľudovít Štúr · Marián Hossa · Pavol Jozef Šafárik · Piešťany · Spišská župa
Dobré články: Bratislava · Bratislavský hrad · Dejiny Košíc · Diaľnica D1 · Geografia Slovenska · Geológia Západných Karpát · Jozef Miloslav Hurban · Juraj Jánošík · Katedrála svätého Martina · Kriváň · Malá Fatra · Peter Sagan · Primaciálny palác · Rudolf Vrba · Slovensko · Slovenský raj · Sninský kameň · Veľká Morava · Vihorlat · Vzdušné sily Slovenskej republiky · Zuzana Mauréry · Ústav etnológie SAV · Žilina


Najnovšie články

Jozef Ráž mladší · Katarína Gajdošová · Mária Šimková · Silvester Krčméry ml. · Jela Krčméry-Vrteľová · Ján Šimkovic (farár) · Jozef Šétaffy · Ján Magál (mykológ) · Pavol Škubla · Vincent Kabát · Zdenka Jesenská · Erik Tomáš · Hana Slivková · Bitka pri Holíči · Monika Kandráčová · Viktor Greschik · Štefan Peciar · Anton Janitor · Ivan Pišút · Daniel Štefan Veselý · Pavel Lizoň · Slovenská mykologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied · Bitka pri Kemeji · Pavol Čaplovič · Aurel Dermek · Ladislav Hagara · Dušan Albini · Jozef Jablonský · Štefan Brenčič · Ján Mlynárik · Andrea Starinská · Šorty · Škola umeleckého priemyslu (Prešov, Vodárenská 3) · Denisa Žiláková · Ľubomír Solák · Matúš Šutaj Eštok · Tomáš Rosina · Martin Pospíšil · Rastislav Puchala · Marianna Novotná

Príbuzné portály

Bratislavský portál

Košický portál

Žilinský portál
Správcovia portálu


Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť


Krajiny a regióny