Okres (Slovensko)

administratívna jednotka na Slovensku

Okres je druhá najmenšia administratívna jednotka Slovenska. Je väčšia ako obec a menšia ako kraj. V súčasnosti je na Slovensku 79 okresov, pričom hlavné mesto Bratislava, je rozdelené na päť okresov a Košice na štyri okresy.

Zobrazenie súčasných okresov Slovenska
Dopravná značka oznamujúca vjazd do okresu Trenčín

Charakteristika upraviť

Viac okresov tvorí kraj.

Pre funkciu slovenských okresov v 21. storočí platí:

 • Okres je štatistickou a územnou jednotkou. Za okresy sa eviduje napr. miera nezamestnanosti, výška prílevu priamych investícií a pod. Okresy v minulosti figurovali aj na tabuľkách s evidenčným číslom vozidla, no od 1. januára 2023 už systém EČV neuvádza okresnú príslušnosť vozidla.
 • Okres je územnou jednotkou súdnictva (existujú okresné súdy).
 • Okres je územnou jednotkou (územným obvodom) štátnej správy, ktorú spravuje okresný úrad. Toto platilo sústavne od 19. storočia (s výnimkou rokov 2004 – 2013, kedy územnú jednotku štátnej správy čiastočne tvorili skupiny okresov).
 • Okres (od roku 1990) nemá samosprávnu funkciu.

Dejiny od roku 1949[1][2][3][4] upraviť

Od roku 1949 bolo na Slovensku 97 okresov. V roku 1951 bol zrušený jeden okres (okres Jesenské) a dva boli vytvorené (okresy Poltár a Fiľakovo), takže sa počet okresov zvýšil na 98.

V roku 1960 bolo členenie na okresy úplne zmenené; boli vytvorené podstatne väčšie okresy – počet okresov sa teda znížil na 33.[5] 20. marca 1968 pribudli štyri nové okresy (okresy Veľký Krtíš, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov (nad Topľou)), čiže sa počet okresov zvýšil na 37.[6] 22. marca 1968 Bratislava získala zvláštne postavenie („hlavné mesto Slovenska“, neskôr „hlavné mesto SSR“), pričom funkciu okresu na území Bratislavy de facto plnili mestské obvody; Bratislava teda prestala byť okresom a počet okresov sa znížil na 36.[7] V lete 1968 pribudol nový okres Košice-mesto, čiže počet okresov sa zvýšil na 37. V roku 1990 sa Bratislava znova stala okresom a počet okresov sa tým zvýšil na 38.[8]

Toto rozdelenie Slovenska na okresy pretrvalo až do roku 1996, keď boli hranice okresov úplne zmenené na stav platný dodnes; ich počet bol tak zvýšený na 79.[9]

V rokoch 1945 – 1990 bol každý okres spravovaný okresným národným výborom. V rokoch 1990 až 2003 bol každý okres spravovaný okresným úradom, ktorý vykonával správu úradov v pôsobnosti štátnych orgánov. Okresné úrady boli v roku 2004 zrušené a nahradené tzv. obvodnými úradmi, ktorých bolo na Slovensku 50, pričom často viacero okresov malo jeden spoločný obvodný úrad (naopak v okrese Nové Zámky však obvodné úrady boli dva – v meste Nové Zámky aj v meste Štúrovo). V októbri 2013 boli znova zavedené okresné úrady, ktorým opäť podlieha prevažne vždy len jeden okres; v niektorých oblastiach činnosti im však podlieha vždy viacero okresov naraz.

Rozdelenie okresov upraviť

Okres sa delí na obce, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých katastrálnych území.

Zoznam okresov upraviť

Zoznam okresov v rokoch 1960 – 1996 upraviť

Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava-mesto (do roku 1968 a od roku 1990; od roku 1990 pod názvom Bratislava), Bratislava-vidiek, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice-mesto (od roku 1968; od roku 1990 pod názvom Košice), Košice-vidiek (do roku 1968 spolu s územím Košice-mesto pod spoločným názvom Košice), Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa (od roku 1968), Svidník (od roku 1968), Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš (od roku 1968), Vranov nad Topľou (od roku 1968), Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Pozri aj: Administratívne členenie Slovenska v rokoch 1990 – 1996

Zoznam okresov od roku 1996 dodnes upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam okresov na Slovensku

V súčasnosti je na Slovensku 79 okresov, pričom hlavné mesto Slovenska, Bratislava, je rozdelené na päť okresov a Košice na štyri okresy:[9]

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bánovce nad Bebravou, Brezno, Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Šaľa, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina

Referencie upraviť

 1. okresy in: Encyklopédia Slovenska
 2. KOVÁČ, Dušan, a kol. Kronika Slovenska 2 : Slovensko v dvadsiatom storočí. Bratislava : Fortuna Print, 1999. 607 s. ISBN 80-88980-08-9.
 3. KRŠÁK, Pavol, ed. Ottov historický atlas Slovensko. 1. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství, 2009. 559 s. ISBN 978-80-7360-834-7.
 4. Zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1970-12-28, [cit. 2018-03-21]. Dostupné online.
 5. Zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1960-04-09, [cit. 2018-03-21]. Dostupné online.
 6. Vládne nariadenie č. 36/1968 Zb., ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1968-02-28, [cit. 2018-03-21]. Dostupné online.
 7. Zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1968-03-14, [cit. 2018-03-21]. Dostupné online.
 8. Zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1990-11-22, [cit. 2018-03-21]. Dostupné online.
 9. a b Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1996-07-03, [cit. 2018-03-21]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť