Sústava súdov Slovenskej republiky

Sústava súdov Slovenskej republiky je v zmysle ustanovení čl. 143 Ústavy Slovenskej republiky a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 757/2004 Z. z. z o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tvorená okresnými súdmi, krajskými súdmi, Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Špecializovaným trestným súdom. Špecializovaný trestný súd nahradil Špeciálny súd, ktorý bol nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 uznaný za protiústavný pre jeho špecifické postavenie k súdnej moci.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Vojenské súdy boli uplynutím dňa 31. marca 2009 zrušené, pričom ich pôsobnosť prešla na všeobecné súdy.

Ústavný súd Slovenskej republiky stojí mimo sústavy súdov.

Všeobecné súdnictvo upraviť

Najvyšší súd upraviť

Špecializovaný trestný súd upraviť

 
Pobočka Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici na Skuteckého 10

Krajské súdy upraviť

Okresné súdy upraviť

 • Okresný súd Banská Bystrica
 • Okresný súd Bardejov
 • Mestský súd Bratislava I
 • Mestský súd Bratislava II
 • Mestský súd Bratislava III
 • Mestský súd Bratislava IV
 • Okresný súd Dunajská Streda
 • Okresný súd Galanta
 • Okresný súd Humenné
 • Okresný súd Komárno
 • Mestský súd Košice
 • Okresný súd Levice
 • Okresný súd Liptovský Mikuláš
 • Okresný súd Lučenec
 • Okresný súd Malacky
 • Okresný súd Martin
 • Okresný súd Michalovce
 • Okresný súd Námestovo
 • Okresný súd Nitra
 • Okresný súd Nové Zámky
 • Okresný súd Pezinok
 • Okresný súd Poprad
 • Okresný súd Prešov
 • Okresný súd Prievidza
 • Okresný súd Rimavská Sobota
 • Okresný súd Rožňava
 • Okresný súd Senica
 • Okresný súd Spišská Nová Ves
 • Okresný súd Stará Ľubovňa
 • Okresný súd Trebišov
 • Okresný súd Trenčín
 • Okresný súd Trnava
 • Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Okresný súd Zvolen
 • Okresný súd Žiar nad Hronom
 • Okresný súd Žilina

Správne súdnictvo upraviť

Ďalšie súdy upraviť