Špecializovaný trestný súd

Špecializovaný trestný súd patrí do sústavy súdov Slovenskej republiky. Koná a rozhoduje v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ktorých to ustanovuje Trestný poriadok. Je prvostupňovým súdom a má postavenie krajského súdu. Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu je upravená v zákone č. 291/2009 o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sídli v Pezinku na adrese Suvorovova č. 5/A, pracovisko má aj v Banskej Bystrici na adrese Skuteckého 10.

Špeciálny súdUpraviť

Od 1. septembra 2004 bol zákonom č. 458/2003 Z.z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriadený Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. Účelom právnej úpravy bolo vytvoriť špecializované orgány na odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie korupcie, organizovaného zločinu a trestných činov ústavných činiteľov. Vytvoril sa Úrad špeciálnej prokuratúry ako osobitná súčasť Generálnej prokuratúry SR a Špeciálny súd, ktorý uskutočňoval v týchto veciach súdne konanie. Špeciálny súd mal miestnu pôsobnosť pre celé územie Slovenskej republiky. Cieľom bola lepšia špecializácia sudcov a zároveň ochrana a v prípade korupčných trestných činov prelomenie miestnych väzieb, ktoré mohli ovplyvniť odhaľovanie, vyšetrovanie a prípadne aj samotné súdne konanie v týchto prípadoch. Do právomoci Špeciálneho súdu patrili trestné činy organizovaného zločinu, korupcie a najzávažnejšie trestné činy finančnej a majetkovej kriminality.

Špecializovaný trestný súdUpraviť

Dňom 17. júla 2009 bol Špeciálny súd zrušený z dôvodu nálezu Ústavného súdu SR. V tento deň bol publikovaný nález protiústavnosti Špeciálneho súdu v zbierke zákonov. Zároveň v tento deň vznikol Špecializovaný trestný súd, ktorý prebral jeho nedoriešenú agendu, zamestnancov aj sudcov. Špecializovaný trestný súd bol zriadený zákonom č. 291/2009 Z. z. o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postavenie Špecializovaného trestného súdu je však iné ako bývalého Špeciálneho súdu SR.

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°17′49″S 17°15′39″V / 48,296816°S 17,260809°V / 48.296816; 17.260809