Súd je štátny orgán, ktorý vykonáva súdnu právomoc (teda ktorého úlohou je ochrana práva prostredníctvom vydávania súdnych rozhodnutí, napríklad o vine a treste, súdnom spore a pod.) alebo aj označenie pre niektoré neštátne rozhodcovské orgány, napríklad rozhodcovský súd v medzinárodnej arbitráži. Termínom súd sa označuje aj proces súdneho sporu alebo celok sudcov. Sústava súdov štátu a podobne sa označuje ako súdna sústava, súdny systém, sústava súdov.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Súd pozri Súd (rozlišovacia stránka).

Štátny súd rozhoduje o záležitostiach týkajúcich sa vzťahov občianskoprávnych, rodinných, pracovných, družstevných a obchodných (občianske súdne konanie) alebo trestných činov (trestné konanie).

Súdy na Slovensku

upraviť

Hlavný článok: Sústava súdov Slovenskej republiky

Osobitné postavenie v súdnictve má Ústavný súd Slovenskej republiky, rozhoduje spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, dbá na dodržiavanie ústavných zákonov a sleduje či nedochádza k schváleniu zákonov (Národnou radou SR), ktoré sú v rozpore s ústavou. Sústavu súdov Slovenskej republiky tvoria okresné súdy, krajské súdy a Najvyšší súd Slovenskej republiky. Do sústavy súdov Slovenskej republiky patrí aj Špecializovaný trestný súd.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Súd
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Súd

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.