Právna veda (iné názvy: veda o práve, jurisprudencia) je vedecké skúmanie práva, a to jednak ako špecifického normatívneho systému, t. j. ako súboru právnych noriem, jednak ako takého, t. j. jeho pôvodu, formy a podstaty. Právo v tomto druhom zmysle potom skúma teória práva (čiže jurisprudencia). Právna veda je súčasťou predmetu právnej filozofie.

Poňatia právnej vedy upraviť

Podľa rímskeho právnika Ulpiana je právna veda vedou o "veciach božských a ľudských" (tj. prenesene o normách náboženských a normách medziľudského správania sa - práve v bežnom zmysle), ako aj veda o "spravodlivom a nespravodlivom".

Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia; iusti atque iniusti scientia.
– Domitius Ulpianus[1]

Jurisprudencia podľa Ulpiana je náuka o spravodlivom a nespravodlivom (iusti atque iniusti scientia).

Referencie upraviť

  1. Corpus iuris civilis, Digesta (D.1.1.10.2).

Externé odkazy upraviť

FILIT Zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok