Okresný úrad (Slovensko)

Okresný úrad je resp. bol názov štátneho úradu na čele okresu na Slovensku v období 1923 - 1944/45, 1990 - 2003 a od októbra 2013 dodnes. Do roku 1922 sa obdobný úrad volal slúžnovský úrad a v rokoch 1944/45 - 1990 sa volal okresný národný výbor.

Okresný úrad od roku 2013Upraviť

Základná charakteristikaUpraviť

Okresné úrady 1. októbra 2013 nahradili dovtedajšie obvodné úrady.

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy a preddavková organizácia Ministerstva vnútra SR. Riadi ho prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra.

Všeobecne záväzné právne predpisy okresných úradov sa označujú názvom vyhláška.

PôsobnosťUpraviť

Okresné úrady, ktoré nie sú okresnými úradmi v sídle kraja, sú zodpovedné za nasledujúce úseky štátnej správy: civilná ochrana obyvateľstva a riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárska mobilizácia, kataster nehnuteľností, obrana štátu, starostlivosť o životné prostredie, cestná doprava a pozemné komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie

Okresné úrady v sídle kraja:

1. riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle okresu ležiacimi v ich kraji,
2. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle okresu ležiaci v ich kraji; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákonom,
3. spravujú majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.

Všetky okresné úrady v rozsahu svojej pôsobnosti majú spolupracovať s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a obcami v ich územnom obvode; môžu spolupracovať s obdobnými orgánmi verejnej správy iných štátov

Sídla a územné obvody okresných úradovUpraviť

Územným obvodom tzv. okresných úradov v sídle kraja je celý kraj a ich sídlom je sídlo (hlavné mesto) kraja.

Sídla a územné obvody ostatných okresných úradov sú nasledujúce:

 • v Bratislavskom kraji:
  • 1. okresný úrad Bratislava zodpovedá za okres(y): Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V
  • 2. okresný úrad Malacky zodpovedá za okres(y): Malacky
  • 3. okresný úrad Pezinok zodpovedá za okres(y): Pezinok
  • 4. okresný úrad Senec zodpovedá za okres(y): Senec
 • v Trnavskom kraji:
  • 5. okresný úrad Trnava zodpovedá za okres(y): A) Trnava, B) Trnava, Hlohovec
  • 6. okresný úrad Dunajská Streda zodpovedá za okres(y): Dunajská Streda
  • 7. okresný úrad Galanta zodpovedá za okres(y): Galanta
  • 8. okresný úrad Hlohovec zodpovedá za okres(y): A) Hlohovec, B) žiaden okres
  • 9. okresný úrad Piešťany zodpovedá za okres(y): Piešťany
  • 10. okresný úrad Senica zodpovedá za okres(y): A) Senica, B) Senica, Skalica
  • 11. okresný úrad Skalica zodpovedá za okres(y): A) Skalica, B) žiaden okres
 • v Trenčianskom kraji:
  • 12. okresný úrad Trenčín zodpovedá za okres(y): A) Trenčín, B) Trenčín, Ilava
  • 13. okresný úrad Bánovce nad Bebravou zodpovedá za okres(y): Bánovce nad Bebravou
  • 14. okresný úrad Ilava zodpovedá za okres(y): A) Ilava, B) žiaden okres
  • 15. okresný úrad Myjava zodpovedá za okres(y): A) Myjava, B) žiaden okres
  • 16. okresný úrad Nové Mesto nad Váhom zodpovedá za okres(y): A) Nové Mesto nad Váhom, B) Nové Mesto nad Váhom, Myjava
  • 17. okresný úrad Partizánske zodpovedá za okres(y): A) Partizánske, B) žiaden okres
  • 18. okresný úrad Považská Bystrica zodpovedá za okres(y): A) Považská Bystrica, B) Považská Bystrica, Púchov
  • 19. okresný úrad Prievidza zodpovedá za okres(y): A) Prievidza, B) Prievidza, Partizánske
  • 20. okresný úrad Púchov zodpovedá za okres(y): A) Púchov, B) žiaden okres
 • v Nitrianskom kraji:
  • 21. okresný úrad Nitra zodpovedá za okres(y): A) Nitra, B) Nitra, Zlaté Moravce
  • 22. okresný úrad Komárno zodpovedá za okres(y): Komárno
  • 23. okresný úrad Levice zodpovedá za okres(y): Levice
  • 24. okresný úrad Nové Zámky zodpovedá za okres(y): Nové Zámky
  • 25. okresný úrad Šaľa zodpovedá za okres(y): Šaľa
  • 26. okresný úrad Topoľčany zodpovedá za okres(y): Topoľčany
  • 27. okresný úrad Zlaté Moravce zodpovedá za okres(y): A) Zlaté Moravce, B) žiaden okres
 • v Žilinskom kraji:
  • 28. okresný úrad Žilina zodpovedá za okres(y): A) Žilina, B) Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto
  • 29. okresný úrad Bytča zodpovedá za okres(y): A) Bytča, B) žiaden okres
  • 30. okresný úrad Čadca zodpovedá za okres(y): Čadca
  • 31. okresný úrad Dolný Kubín zodpovedá za okres(y): Dolný Kubín
  • 32. okresný úrad Kysucké Nové Mesto zodpovedá za okres(y): A) Kysucké Nové Mesto, B) žiaden okres
  • 33. okresný úrad Liptovský Mikuláš zodpovedá za okres(y): Liptovský Mikuláš
  • 34. okresný úrad Martin zodpovedá za okres(y): A) Martin, B) Martin, Turčianske Teplice
  • 35. okresný úrad Námestovo zodpovedá za okres(y): A) Námestovo, B) Námestovo, Tvrdošín
  • 36. okresný úrad Ružomberok zodpovedá za okres(y): Ružomberok
  • 37. okresný úrad Turčianske Teplice zodpovedá za okres(y): A) Turčianske Teplice, B) žiaden okres
  • 38. okresný úrad Tvrdošín zodpovedá za okres(y): A) Tvrdošín, B) žiaden okres
 • v Banskobystrickom kraji:
  • 39. okresný úrad Banská Bystrica zodpovedá za okres(y): Banská Bystrica
  • 40. okresný úrad Banská Štiavnica zodpovedá za okres(y): A) Banská Štiavnica, B) žiaden okres
  • 41. okresný úrad Brezno zodpovedá za okres(y): Brezno
  • 42. okresný úrad Detva zodpovedá za okres(y): A) Detva, B) žiaden okres
  • 43. okresný úrad Krupina zodpovedá za okres(y): A) Krupina, B) žiaden okres
  • 44. okresný úrad Lučenec zodpovedá za okres(y): A) Lučenec, B) Lučenec, Poltár
  • 45. okresný úrad Poltár zodpovedá za okres(y): A) Poltár, B) žiaden okres
  • 46. okresný úrad Revúca zodpovedá za okres(y): A) Revúca, B) žiaden okres
  • 47. okresný úrad Rimavská Sobota zodpovedá za okres(y): A) Rimavská Sobota, B) Rimavská Sobota, Revúca
  • 48. okresný úrad Veľký Krtíš zodpovedá za okres(y): Veľký Krtíš
  • 49. okresný úrad Zvolen zodpovedá za okres(y): A) Zvolen, B) Zvolen, Detva, Krupina
  • 50. okresný úrad Žarnovica zodpovedá za okres(y): A) Žarnovica, B) žiaden okres
  • 51. okresný úrad Žiar nad Hronom zodpovedá za okres(y): A) Žiar nad Hronom, B) Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
 • v Prešovskom kraji:
  • 52. okresný úrad Prešov zodpovedá za okres(y): A) Prešov, B) Sabinov
  • 53. okresný úrad Bardejov zodpovedá za okres(y): Bardejov
  • 54. okresný úrad Humenné zodpovedá za okres(y): A) Humenné, B) Humenné, Medzilaborce, Snina
  • 55. okresný úrad Kežmarok zodpovedá za okres(y): Kežmarok
  • 56. okresný úrad Levoča zodpovedá za okres(y): A) Levoča, B) žiaden okres
  • 57. okresný úrad Medzilaborce zodpovedá za okres(y): A) Medzilaborce, B) žiaden okres
  • 58. okresný úrad Poprad zodpovedá za okres(y): A) Poprad, B) Poprad, Levoča
  • 59. okresný úrad Sabinov zodpovedá za okres(y): A) Sabinov, B) žiaden okres
  • 60. okresný úrad Snina zodpovedá za okres(y): A) Snina, B) žiaden okres
  • 61. okresný úrad Stará Ľubovňa zodpovedá za okres(y): Stará Ľubovňa
  • 62. okresný úrad Stropkov zodpovedá za okres(y): Stropkov
  • 63. okresný úrad Svidník zodpovedá za okres(y): Svidník
  • 64. okresný úrad Vranov nad Topľou zodpovedá za okres(y): Vranov nad Topľou
 • v Košickom kraji:
  • 65. okresný úrad Košice zodpovedá za okres(y): Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV
  • 66. okresný úrad Košice-okolie zodpovedá za okres(y): Košice-okolie (Poznámka:Sídlom Okresného úradu Košice-okolie je mesto Košice)
  • 67. okresný úrad Gelnica zodpovedá za okres(y): A) Gelnica, B) žiaden okres
  • 68. okresný úrad Michalovce zodpovedá za okres(y): A) Michalovce, B) Michalovce, Sobrance
  • 69. okresný úrad Rožňava zodpovedá za okres(y): Rožňava
  • 70. okresný úrad Sobrance zodpovedá za okres(y): A) Sobrance, B) žiaden okres
  • 71. okresný úrad Spišská Nová Ves zodpovedá za okres(y): A) Spišská Nová Ves, B) Spišská Nová Ves, Gelnica
  • 72. okresný úrad Trebišov zodpovedá za okres(y): Trebišov

Vysvetlivky:

 • A) platí pre nasledujúce úseky štátnej správy: civilná ochrana obyvateľstva a riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárska mobilizácia, kataster nehnuteľností, obrana štátu, starostlivosť o životné prostredie.
 • B) platí pre nasledujúce úseky štátnej správy: cestná doprava a pozemné komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie

ZdrojUpraviť

 • Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy