Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

ministerstvo Slovenskej republiky

Súradnice: 48°08′26″S 17°07′07″V / 48,140647°S 17,118486°V / 48.140647; 17.118486

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je jedno z ministerstiev Slovenska.

Sídlo MV SR

Pôsobnosť ministerstva Upraviť

Ministerstvo vnútra SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre:

  1. ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenska a pobyt cudzincov na jej území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov, evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi,
  2. všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, štátne symboly, heraldický register, archívy a registratúry, štátne občianstvo, matričné veci, zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví zákon, organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, organizačné zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, organizačné zabezpečenie volieb do orgánov územnej samosprávy, organizačné zabezpečenie referenda, organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu, vojnové hroby, živnostenské podnikanie, povoľovanie verejných zbierok, koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy,
  3. automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy,
  4. Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor,
  5. koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.

Minister vnútra Upraviť

Ministerstvo vnútra riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister vnútra, ktorého vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh predsedu vlády SR.

Poverným vykonávaním ministerských právomocí je od 19. júla 2023 predseda vlády Ľudovít Ódor.[1]

Časová os ministrov vnútra Slovenskej republiky Upraviť

Ľudovít ÓdorIvan ŠimkoRoman MikulecDenisa SakováPeter PellegriniTomáš DruckerRobert KaliňákDaniel LipšicRobert KaliňákMartin PadoVladimír PalkoIvan ŠimkoLadislav PittnerGustáv KrajčiĽudovít HudekLadislav PittnerJozef Tuchyňa

Štátny tajomník ministerstva vnútra Upraviť

Ministra vnútra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra vnútra.

Referencie Upraviť

  1. KERN, Miro; MIKUŠOVIČ, Dušan. Ódor: Za odchodom ministra vnútra je aj získavanie informácií z vyšetrovania. Šimko: Nezasahoval som, zahrali gambit. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2023-07-19. Dostupné online [cit. 2023-07-19]. ISSN 1339-844X.

Externé zdroje Upraviť