Policajný zbor

Znak Policajného zboru
Služobné vozidlo Nissan X-Trail (Kremnica)
Hliadka poriečneho oddelenia Policajného zboru na Dunaji
Príslušníci jazdeckého oddielu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave

Policajný zbor[1] je ozbrojený bezpečnostný zbor Slovenskej republiky, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda. Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi Ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.[2] Činnosť Policajného zboru upravuje zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Súčasným prezidentom Policajného zboru je od 1. júna 2018 Milan Lučanský.[3] Predtým bol od 15. mája 2012 prezidentom Tibor Gašpar.[4]

Úlohy Policajného zboruUpraviť

Policajný zbor chráni život a bezpečnosť osôb a majetok, zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta republiky a ďalších osôb určených vládou, bezpečnosť osôb, ktorým sa pri ich pobyte na území Slovenska poskytuje osobná ochrana podľa medzinárodných zmlúv, a ochranu určených objektov, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, vykonáva vyšetrovanie a vyhľadávanie o trestných činoch, vedie boj proti terorizmu, zabezpečuje ochranu štátnych hraníc, zabezpečuje ochranu objektov osobitného významu, spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie, dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení, odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky objasňuje a prejednáva, vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach, plní úlohy štátnej správy a iné úlohy ak tak ustanovujú osobitné predpisy a plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.[5]

Vedenie Policajného zboruUpraviť

Súčasným prezidentom Policajného zboru je od júna 2018 Milan Lučanský, prvým viceprezidentom Ján Holič a vo funkcii druhého viceprezidenta pokračoval Ľubomír Ábel.[4] Gašpar plánoval reformu špecializovaných útvarov, ktorá má znížiť duplicitu niektorých funkcií. Chcel vymeniť technické zabezpečenie PZ. Minister vnútra Robert Kaliňák "plánuje, že polícia čo najviac zbaví občanov tzv. dennej kriminality - vykrádania bytov, chát a motorových vozidiel. Okrem toho chcú viacerými prostriedkami zvýšiť autoritu niektorých priestupkov v občianskom spolunažívaní, najmä na východnom Slovensku."[4] Tibor Gašpar sa s predsedom vlády Petrom Pellegrinim dohodol, že do 31. mája 2018 rezignuje z postu policajného prezidenta.[6] Vo svojej funkcii bude teda 2207 dní, čím sa stane najdlhšie slúžiacim prezidentom zboru.

Bývalé vedeniaUpraviť

Služobný pomerUpraviť

Služobná prísahaUpraviť

Občan pri vzniku služobného pomeru policajta skladá služobnú prísahu, ktorá znie: [9]

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!“

HodnostiUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Policajná hodnosť

Policajtovi patrí hodnosť. Ustanovené sú nasledujúce hodnosti: [10]

Práporčícke hodnosti
stržm. strážmajster
nstržm. nadstrážmajster
pprap. podpráporčík
prap. práporčík
nprap. nadpráporčík
Dôstojnícke hodnosti
ppor. podporučík
por. poručík
npor. nadporučík
kpt. kapitán
mjr. major
pplk. podplukovník
plk. plukovník
Generálska hodnosť
gen. generál

Činnosť Policajného zboruUpraviť

Medzinárodná policajná spoluprácaUpraviť

Ústredným pracoviskom Policajného zboru pre medzinárodnú policajnú spoluprácu je úrad medzinárodnej policajnej spolupráce. Úrad je členený na národnú ústredňu Interpol, národnú ústredňu Europol, národnú ústredňu Sirene, oddelenie policajných pridelencov a mierových misií a oddelenie národný Schengenský informačný systém.[11]

VýzbrojUpraviť

Zložky Policajného zboru používajú pri plnení úloh zbrane rôznych typov. Štandardnou zbraňou policajtov je pištoľ CZ 82. Medzi štandardnú výzbroj patrí tiež brokovnica Winchester Defender 1300, samopal Samopal vzor 61 a útočná puška Samopal vzor 58V. Zásahové jednotky a špeciálne útvary používajú moderné zbrane rôzneho typu.

V súčasnosti (apríl 2016) dochádza k prezbrojeniu polície SR, keďže pištole CZ 82 už nie sú v súčasnosti postačujúce. Príslušníci polície budú vybavení pištoľami Glock 17 štvrtej generácie a pištoľami ČZ P 09 Duty v kategórii štandard, ČZ P 07 v kategórii kompakt a ČZ 75 v kategórii subkompakt.

Prehľad výzbrojeUpraviť

Zbraň Krajina pôvodu Typ Používateľ Obrázok
CZ 82   Česko-Slovensko samonabíjacia pištoľ štandardná osobná zbraň, Pohotovostná motorizovaná jednotka používaná slovenskou políciou do roku 2016  
CZ 75   Česko-Slovensko / Česko samonabíjacia pištoľ Zásahová jednotka ÚHCP  
Glock 17   Rakúsko samonabíjacia pištoľ Útvar osobitného určenia, Odbor špeciálnej ochrany, Zásahová skupina ÚBOK, Zásahová jednotka ÚHCP  
SIG Sauer P226   Švajčiarsko samonabíjacia pištoľ Útvar osobitného určenia  
FN Five-seven   Belgicko samonabíjacia pištoľ Útvar osobitného určenia  
Winchester Defender 1300   Spojené štáty americké pumpovacia brokovnica Útvar osobitného určenia, štandardná brokovnica
Benelli Nova M3   Taliansko pumpovacia brokovnica Útvar osobitného určenia
Benelli M4 Super 90   Taliansko poloautomatická brokovnica Zásahová skupina ÚBOK, Odbor špeciálnej ochrany  
Samopal vzor 61   Česko-Slovensko samopal Pohotovostná motorizovaná jednotka, Zásahová jednotka ÚHCP, štandardný samopal  
Heckler & Koch MP5A5   Nemecko samopal Útvar osobitného určenia, Zásahová skupina ÚBOK, Odbor špeciálnej ochrany
Heckler & Koch MP5SD   Nemecko samopal Útvar osobitného určenia  
Heckler & Koch MP5K-PDW   Nemecko samopal (osobná obranná zbraň) Útvar osobitného určenia, Zásahová skupina ÚBOK, Odbor špeciálnej ochrany  
FN P90   Belgicko samopal (osobná obranná zbraň) Útvar osobitného určenia  
Samopal vzor 58V (modernizovaná verzia)   /  
Česko-Slovensko / Slovensko
útočná puška Útvar osobitného určenia, Zásahová skupina ÚBOK, Pohotovostná motorizovaná jednotka, Zásahová jednotka ÚHCP, štandardná puška
Heckler & Koch G36 (s granátometom AG36)   Nemecko útočná puška Útvar osobitného určenia  
FN F2000 (s granátometom EGLM)   Belgicko útočná puška Útvar osobitného určenia  
SIG Sauer 551 SWAT   Švajčiarsko útočná puška Útvar osobitného určenia  
SIG Sauer 3000   /  
Švajčiarsko / Nemecko
ostreľovačská puška Útvar osobitného určenia  
Heckler & Koch GP69   Nemecko granátomet Útvar osobitného určenia

ReferencieUpraviť

 1. § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 2. § 1 zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore [online]. www.zbierka.sk, [cit. 2010-05-20]. Dostupné online.
 3. Milan Lučanský. sme.sk (Bratislava: Petit Press). Dostupné online [cit. 2018-07-21]. ISSN 1335-4418.
 4. a b c Kaliňák vymenoval nového policajného prezidenta Gašpara [online]. Viedeň : Denník SME, 15.5.2012, [cit. 2012-05-15]. Dostupné online.
 5. § 2 zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore [online]. www.zbierka.sk, [cit. 2010-05-20]. Dostupné online.
 6. TÓDOVÁ, Monika. Pellegrini vyzval Gašpara na odchod, skončí do konca mája. Denník N. Dostupné online [cit. 2018-04-19].
 7. TASR. Desať policajných prezidentov: Čo robia dnes?. tvnoviny.sk, 10. 08. 2014. Dostupné online [cit. 2018-04-17].
 8. Prezident Policajného zboru plukovník JUDr. Jaroslav Spišiak [online]. www.minv.sk, [cit. 2010-07-20]. Dostupné online.
 9. § 17 zákona NR SR č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície [online]. www.zbierka.sk, [cit. 2010-05-20]. Dostupné online.
 10. § 20 zákona NR SR č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície [online]. www.zbierka.sk, [cit. 2010-05-20]. Dostupné online.
 11. Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia Policajného zboru [online]. www.minv.sk, [cit. 2009-07-21]. Dostupné online.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť