Slovenská národná rada (1943 – 1992)

Slovenská národná rada 1943 – 1992 bol kontinuálne existujúci najvyšší slovenský orgán, ktorého funkcie sa však menili:

  • spočiatku (19431945) to bol najvyšší zákonodarný, zastupiteľský aj výkonný orgán Slovenska (založený ako ilegálny orgán v prvej Slovenskej republike), ktorý bol aj vedúcim orgánom Slovenského národného povstania prostredníctvom Vojenského ústredia[1]
  • 1945 – 1960: najmä najvyšší zákonodarný a výkonný orgán (menoval Zbor povereníkov) Slovenska s fakticky veľmi obmedzenými právomocami v prospech česko-slovenského Národného zhromaždenia
  • 1960 – 1969: len zákonodarný orgán (kvázi-„parlament“) Slovenska s fakticky ešte viac obmedzenými právomocami v prospech česko-slovenského Národného zhromaždenia
  • 1969 – 30. september 1992: najmä zákonodarný orgán („parlament“) Slovenska; protiklad Českej národnej rady; jednokomorový so 150 poslancami

1. októbra 1992 bola podľa Ústavy Slovenskej republiky premenovaná na „Národná rada Slovenskej republiky“.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť