Policajná hodnosť definuje postavenie a právomoci policajta v hierarchii polície a železničnej polície. Na rozdiel od vojenských hodností policajné nezačínajú na úrovni mužstva (vojak, slobodník, desiatnik) ale na poddôstojníckej úrovni strážmajstrom. Policajti majú len jeden druh generála.[1]

V minulosti bola medzi práporčíckymi hodnosťami (najnižšia práporčícka hodnosť) zaradená aj hodnosť "rotný" (napríklad v Polícii ČR dodnes táto hodnosť existuje). Označovala sa jednou striebornou hviezdou bez ratolestí (strážmajster sa označuje dvomi striebornými hviezdami bez ratolestí).

Políciu a železničnú políciu riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zbor väzenskej a justičnej stráže riadi Ministerstva spravodlivosti SR napriek tomu sú v ňom práporčícke a dôstojnícke hodnosti a jedna hodnosť generála.[2]

Hodnosti v mestskej (obecnej) polícii nie sú na celom Slovensku jednoznačne ustálené a to aj preto, že obec zriaďuje obecnú políciu všeobecne záväzným nariadením.[3] Okrem hodností rovnakých ako v polícii, sú časté aj dve špecifické hodnosti: kadet - uchádzač o prácu mestského policajta počas prípravného obdobia a inšpektor (verejného poriadku)[4]. Funkcia kadet v štátnej polícii bola do 31.5.2023 určená na získanie základného policajného vzdelania.[5]

Špecifickou súčasťou policajného zboru sú dobrovoľní strážnici poriadku, ktorí sú bez hodnosti ale identifikovateľní preukazom strážcu poriadku viditeľne pripnutý na ľavej prednej strane horného dielu odevu a rukávovú pásku.[6] Dobrovoľní strážnici poriadku v roku 2001 nahradili tzv. pomocníkov polície.[6][7] V polícii (v rezorte) v roku 2020 podľa ministra Mikulca pracovalo 736 služobných psov a 19 koní. V roku 2019 to bolo 686 psov a 400 psovodov.[8][9]

Hodnosti Policajného zboru Slovenskej republiky upraviť

Hodnosti sú zoradené od najnižšej po najvyššiu, vedľa každej je taktiež hodnostná skratka a popis hodnostného označenia na náplecníkoch.[1]

Poddôstojníci upraviť

Hodnosť Skratka Označenie
strážmajster stržm. dve strieborné hviezdy, bez lemovania
nadstrážmajster nstržm. tri strieborné hviezdy, bez lemovania

Práporčíci upraviť

Hodnosť Skratka Označenie
podpráporčík pprap. jedna strieborná hviezda a strieborná ratolesť, bez lemovania
práporčík prap. dve strieborné hviezdy a strieborná ratolesť, bez lemovania
nadpráporčík nprap. tri strieborné hviezdy a strieborná ratolesť, bez lemovania

Dôstojníci upraviť

Hodnosť Skratka Označenie
podporučík ppor. jedna zlatá hviezda, bez lemovania
poručík por. dve zlaté hviezdy, bez lemovania
nadporučík npor. tri zlaté hviezdy, bez lemovania
kapitán kpt. štyri zlaté hviezdy, bez lemovania
major mjr. jedna zlatá hviezda a zlatá ratolesť, bez lemovania
podplukovník pplk. dve zlaté hviezdy a zlatá ratolesť, bez lemovania
plukovník plk. tri zlaté hviezdy a zlatá ratolesť, bez lemovania

Generál upraviť

Hodnosť Skratka Označenie
generál Gen. jedna zlatá hviezda a zlatá ratolesť, so zlatým lemovaním

Referencie upraviť

  1. a b S-EPI. 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže | Aktuálne znenie (§ 20 Hodnosti) [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.
  2. S.R.O, S.-EPI s r o , AION CS. 331/2016 Z. z. Vyhláška o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže | Aktuálne znenie [online]. epi.sk, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.
  3. S-EPI. 564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii | Aktuálne znenie [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.
  4. Organizačná štruktúra [online]. msp.zvolen.sk, [cit. 2020-03-20]. Dostupné online. Archivované 2020-03-20 z originálu.
  5. Kto sa môže stať kadetom?, Ministerstvo vnútra SR - Polícia [online]. www.minv.sk, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.
  6. a b S-EPI. 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore | Aktuálne znenie [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.
  7. NÁVRH ZÁKONA, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozri zdôvodnenie k §3a. [online]. júl 2001, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.
  8. TERAZ.SK. Teraz.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry TASR [online]. TERAZ.sk, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.
  9. TERAZ.SK. V súčasnosti v radoch polície slúži približne 400 psovodov [online]. TERAZ.sk, 2019-04-28, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť